TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Polski rynek używanych autobusów w Polsce - 07.2018
JMK InfoBus.pl - Opublikowano: 28.08.2018 10:30:11
Polski rynek używanych autobusów w Polsce - 07.2018

Kolejny miesiąc polskiego rynku autobusów używanych sprowadzanych do Polski na "minusie". Także skumulowany wynik jest nieznacznie poniżej ubiegłorocznego poziomu.

Kolejny miesiąc polskiego rynku autobusów używanych sprowadzanych do Polski na "minusie". Także skumulowany wynik jest nieznacznie poniżej ubiegłorocznego poziomu.

Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC). W lipcu sprowadzono do Polski 208 szt. używanych autobusów, czyli o 1 szt. mniej niż rok temu (-0,5%). Skumulowany rezultat rejestracji na rynku sprowadzanych, używanych autobusów jest stabilny, tylko z nieznacznie niższym poziomem niż rok wcześniej. Od stycznia do lipca br. sprowadzono łącznie do naszego kraju 1795 autobusów, czyli o 33 szt. mniej niż w analogicznym okresie 2017 r. (-1,8%). Zdecydowaną większość stanowiły konstrukcje o DMC powyżej 8 ton.

Lipcowe dane potwierdzają niezwykłą stabilność i potencjał rynku wtórnego. Od 6 lat krajowi przewoźnicy sprowadzają ponad 3 tys. takich pojazdów rocznie i nic nie skazuje na to, żeby się miało to w najbliższym czasie zmienić. Warto przypomnieć, że w rekordowym 2015 roku zarejestrowano 3824 szt. używanych autobusów, w 2016 r. - 3575 szt., a w 2017 r. - 3321. Te dane pokazują też, że ostatni rok wykazał stratę do poprzedniego okresu w wysokości 254 szt. (-7,1%). Rok wcześniej odnotowaliśmy spadek o 6,5%. Czy to oznacza definitywny koniec dobrej passy tego segmentu rynku? Naszym zdaniem wolumen tej części wtórnego rynku będzie stopniowo maleć, ale nie należy spodziewać się żadnych gwałtowanych zmian.

Autobusowy lipiec

W siódmym miesiącu roku na rynku sprowadzanych, używanych autobusów odnotowaliśmy 208 rejestracji. To wynik zdecydowanie poniżej średniej dla całego rynku z 2017 r. (277) i jednocześnie praktycznie taki sam jak przed rokiem (-1,8%).

W lipcu odnotowaliśmy "minus" tylko w segmencie: turystycznym. Spadek ilościowy w porównaniu z ubiegłym rokiem w kategorii autobusów turystycznych, gdzie zarejestrowano 50 pojazdów wyniósł -1,8% (-11 szt.). Wśród minibusów było stabilnie. Sprowadzono o 53 egzemplarze, dokładnie tyle samo co przed rokiem.

Z kolei "plus" zagościł w segmencie miejskim (+3 szt. / +10,7%) oraz międzymiastowym (+14 szt. /+23,7%). Z kolei w kategorii szkolnej nie odnotowaliśmy żadnego ruchu, podczas gdy rok wcześniej zarejestrowano tutaj jeden pojazd. Na koniec warto wspomnieć, że w ostatnim miesiącu liczba pojazdów, które w momencie rejestracji nie ma podanego podrodzaju lekko zmniejszyła się do 2 wobec 7 rok wcześniej.

Nowe kontra używane

Skumulowany rezultat rejestracji po 7 miesiącach 2018 r. wyniósł 1795 szt., czyli jest on o 33 szt. niższy niż przed rokiem (-1,8%). Dla porównania liczba nowych rejestracji autobusów w tym okresie wyniosła 1601 szt. Te dane pokazują, że w Polsce liczba zarejestrowanych nowych pojazdów w Polsce w tym roku bardzo szybko zbliża się do poziomu importu używanych autobusów. W ubiegłym roku było ich 3321 szt. czyli o 1,4-raza więcej niż pojazdów fabrycznie nowych (2297). W tym roku liczba zarejestrowanych autobusów używanych jest tylko o 1,1-raza wyższa niż pojazdów fabrycznie nowych (1795 szt. do 1601 szt.). Największa dysproporcja panuje wśród autobusów międzymiastowych i turystycznych. Pierwszych od początku roku zarejestrowano blisko 10-razy więcej niż nowych (440 szt. do 45 szt.), a tych drugich blisko 2-razy więcej (617 szt. do 321 szt.). Z kolei w kategoriach MINI i miejskiej mamy odwrotną sytuację. Tutaj od początku roku dominują nowe minibusy (624 szt. do 384 szt.) oraz nowe autobusy miejskie (592 szt. do 213 szt.) Po raz pierwszy taki trend pojawił się w tych segmentach na koniec 2017 r. i zdaje się, że utrzyma się do końca bieżącego roku.

Cały czas jednak istnieje dysproporcja pomiędzy rynkiem nowych, a sprowadzanych autobusów. Daje ona jednoznaczną odpowiedź na pytanie, dlaczego w Polsce sprzedaż fabrycznie nowych pojazdów jest cały czas na stosunkowo niskim poziomie. Zakładając, że nasza autobusowa flota to ok. 100 tys. pojazdów to zgodnie z racjonalną polityką taborową ok. 5% z nich powinno być rocznie wymieniane na nowe. To daje potencjalną sprzedaż na poziomie 5 tysięcy szt. rocznie. W 2017 r. zakupiono 2297 nowych autobusów, a lukę w tym rachunku krajowi przewoźnicy uzupełnili liczbą 3321 używanych pojazdów, które zostały sprowadzone w zeszłym roku do Polski.

Na czele Euro 3

Wśród sprowadzonych od początku roku autobusów, zaczęły dominować pojazdy z normą emisji Euro IV produkowane w latach 2005 – 2009 (38%). Teraz drugą grupę pod względem popularności stanowiły autobusy produkowane w latach 2000-2004 (27% udział), czyli z emisją spalin na poziomie Euro III. Trzecią starsze - z lat 1996-1999 z normą Euro II (6%). Najstarszy zaimportowany w tym roku pojazd został po raz pierwszy zarejestrowany w 1965 r. i jest to dwupokładowy autobus Bristol, który służy do przewozu wycieczek po Częstochowie.

Z kolei najmłodszy sprowadzony pojazd to ukraiński ZAZ A10 z 2018 r. Generalnie grupę dwóch najmłodszych roczników stanowią 34 pojazdy (22 szt. z 2018 r. i 12 szt. z 2017 r). Dla porównania w 2017 r. zarejestrowano 58 "prawie nowych" autobusów wyprodukowanych w ostatnich dwóch latach (31 szt. z 2017 r. i 27 szt. z 2016 r.), a w całym 2016 r. była to suma 101 szt., z roczników 2016 (54) i 2015 (47).

Segment po segmencie

Analiza tegorocznych skumulowanych wyników według poszczególnych segmentów funkcjonalnych przedstawia się następująco:

  • - autobusy turystyczne to najważniejszy segment dla autobusów używanych w Polsce. W ciągu 7 miesięcy 2018 r. w tej kategorii odnotowano 617 rejestracji, czyli o 23 szt. (3,6%) mniej niż przed rokiem. Jednak od końca ub.r. większa część pojazdów niż poprzednio, przy rejestracji nie ma wypełnionego pola podrodzaju i w związku z tym nie jest przypisana do żadnego segmentu. Jeśli uwzględnić, że część z nich można byłoby przypisać do kategorii turystycznej, to jej poziom byłby znacznie wyższy (684) i z przewagą nad ubiegłorocznymi rezultatami. Co ważne, tutaj rejestrowane są stosunkowo najmłodsze roczniki na całym rynku;

  • - autobusy międzymiastowe to aktualnie tracąca na znaczeniu kategoria, która do tej pory była tu strategiczną podporą wtórnego rynku. Mimo to stanowi cały czas dużą konkurencję dla analogicznego segmentu wśród fabrycznie nowych pojazdów. W okresie styczeń-lipiec 2018 r. zarejestrowano 440 międzymiastowych autobusów (-87 szt. / -16,5%). Spadek ten mógłby być niższy, gdyby część pojazdów nieoznaczonych zaliczyć do tej kategorii.

  • - autobusy MINI – w ciągu 7 miesięcy br. sprowadzono do Polski 384 używane minibusy, czyli o 2 szt. (0,5%) mniej niż przed rokiem. To obok pojazdów miejskich jedna z dwóch kategorii, gdzie rejestruje się więcej nowych niż używanych pojazdów;

  • - autobusy miejskie – sprzedaż w tym segmencie napędzają nie tylko zakupy prywatnych przewoźników, ale także samorządowe spółki, które w ten sposób doraźnie odnawiają swój tabor. Łącznie w okresie styczeń-lipiec br. ta kategoria osiągnęła poziom 213 szt. (+16 szt. / +8,1%) i chociaż, jako jedyna osiągnęła po lipcu wzrost rejestracji to jednocześnie należy do najsłabszych na wtórnym rynku. Dodajmy, że na początku roku polscy przewoźnicy zarejestrowali też cztery używane autobusy szkolne (i to czterech różnych marek), podczas gdy rok wcześniej tylko dwa.

Od początku roku liczba autobusów bez podanego podrodzaju wyniosła po lipcu 137 szt. względem 76 w tym samym czasie rok wcześniej.

Lista rankingowa marek

Wyniki za 7 miesięcy 2018 r. potwierdzają, że marka Mercedes-Benz podobnie, jak przed rokiem jest zdecydowanym liderem na rynku sprowadzanych, używanych autobusów do Polski. W tym roku zarejestrowano 516 szt. z logo niemieckiego producenta (-15 szt. / -2,8% w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r.) Mercedes zajmuje 28,7% w rynku, co oznacza udział o 0,3 pkt proc mniejszy niż rok wcześniej. Z tej grupy największa część autobusów reprezentowała kategorię MINI - 192 szt., gdzie marka ma 50% udział. To efekt cały czas dużego popytu na takie konstrukcje jak Sprinter czy Vario, dzięki którym Mercedes-Benz zajmuje tutaj niekwestionowaną pozycję lidera. Najwięksi konkurenci Mercedesa w segmencie MINI – Iveco, Volkswagen i Renault są cały czas z tyłu, zajmując odpowiednio 22,9%, 8,6% i 8,1% w tej części rynku. Mercedes-Benz jest także liderem wśród autobusów międzymiastowych (109), gdzie cały czas sporą popularnością cieszą się egzemplarze typu O407, O408, Conecto czy Integro. Niemiecka marka zajmuje też pierwsze miejsce wśród konstrukcji miejskich (78) - z najpopularniejszymi modelami typu Mercedes O405 czy nowszym Citaro. Z kolei w kategorii turystycznej Mercedes ma drugie miejskie z wynikiem 109 rejestracji i modelami Tourismo czy Tourino.

W ciągu siedmiu miesięcy 2018 r. drugą pozycję na wtórnym ryku utrzymuje jeszcze tradycyjnie marka Setra (219 szt; + 2,8%), ale Iveco jest tuż za nią. To spore zaskoczeniem, gdyż do tej pory włoska marka nie stawała na rynkowym podium w Polsce. Szybki awans w rankingu Iveco zawdzięcza przejęciu pod koniec lat 90-tych autobusowego działu Renault, którego popularność w Polsce teraz zaczyna działać na korzyść koncernu. Do tego dochodzi rosnący import minibusów tej marki. W okresie styczeń-lipiec 2018 r. producent odnotował 215 rejestracji (+58 szt. / +36,9%), co zapewniło mu udział 12% (+3,4 pkt. proc.) Było to możliwe dzięki dobrym wynikom sprzedaży w kategoriach – MINI (88), międzymiastowej (56) i turystycznej (50).

Setra - na drugim miejscu - ma 219 rejestracji, czyli o 6 szt. więcej niż przed rokiem (+2,8%). Taki rezultat zapewnił marce udział w rynku na poziomie 12,2% (+0,5 pkt proc). Tym samym Setra i Mercedes-Benz, druga marka koncernu Daimler Buses, mają ok. 41% łącznego udziału na polskim rynku sprowadzanych używanych autobusów. Legendarny producent autokarów z Ulm zajął pierwsze miejsce w kategorii pojazdów turystycznych (124) i trzecie w międzymiastowej (55), a najczęściej sprowadzane konstrukcje z logo Setra to turystyczne egzemplarze S 415 GT-HD i S 415 HD oraz międzymiastowy model S 315 UL.

W tym roku najaktywniej liderów próbują dogonić dwie marki – MAN i VDL. Pierwsza z nich zamknęła 7 miesięcy br. z wynikiem 142 szt. (-3 szt. / - 2,1%). MAN tradycyjnie najlepsze rezultaty odnotował w kategorii turystycznej (55) i miejskiej (47), co ugruntowało jego udział w rynku z udziałem 8%. Z kolei VDL osiągnął nieznacznie niższy wynik niż przed rokiem - 115 rejestracji (-6,5%) i 6,4% udział w rynku. Wymienione dwie ostatnie firmy to najważniejsi pretendenci do zajęcia miejsce po marce Renault, która z racji obecności już tylko na wtórnym rynku będzie z roku na rok tracić tutaj swoje udziały.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
rynek
używane
Polska