TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Pomorski wojewoda vs. Malbork ws. podwyżki cen biletów
NASZEMIASTO.PL - MALBORK - Opublikowano: 12.04.2019 18:21:32

Wojewoda dostrzegł błędy w uchwale, a władze miasta widzą je w rozstrzygnięciu wojewody

Jak informuje portal Nasze Miasto Malbork - wojewoda dostrzegł błędy w uchwale, a władze miasta widzą je w rozstrzygnięciu wojewody.

1 kwietnia w Malborku wzrosły ceny biletów w miejskiej komunikacji. Już po wprowadzeniu nowego cennika, 9 kwietnia, czyli we wtorek, do Urzędu Miasta dotarła informacja, że wojewoda pomorski uchylił uchwałę w tej sprawie. Według władz miasta, podwyżka pasażerów nadal obowiązuje.

Wojewoda w uzasadnieniu do swojej decyzji wykazał m.in. brak spójności między opisanymi rodzajami biletów obowiązującymi w autobusach MZK a ustalonym cennikiem. W słowniczku pojęć pojawiają się bilety 30-dniowe, 15-dniowe czy 5-miesięczne, a w kolejnym paragrafie mowa jest o "cenach biletów jednorazowych i miesięcznych".

- W tym zakresie wojewoda pomorski wskazuje, że brak jest w uchwale definicji pojęcia "bilet miesięczny", brak jest także ustalenia ceny dla takiego biletu w załączniku. Uznać tym samym należy, że Rada Miasta nie ustaliła ceny biletu miesięcznego, mimo zawartego zapisu w paragrafie 2 tej uchwały. Dalej organ nadzoru wskazuje, że z uzasadnienia do uchwały wynika, że Rada Miasta Malborka w 2016 r. zmieniła charakter biletów okresowych, zamieniając bilety miesięczne w bilety 30-dniowe, co jednoznacznie potwierdza nieprawidłowość zapisów uchwały, która w dodatku stanowi akt prawa miejscowego i winna zawierać przepisy zrozumiałe dla jej adresatów – czytamy w rozstrzygnięciu nadzorczym, pod którym podpisał się Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

W kolejnych akapitach pojawiają się też inne niedociągnięcia, przez które, jak dowodzi wojewoda, zapisy uchwały mogą brzmieć niejednoznacznie.

Zdaniem miasta

- W mojej opinii obowiązuje uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego przed 1 kwietnia i jest ważna – mówił nam po sesji Jan Tadeusz Wilk, wiceburmistrz Malborka. - Rozstrzygnięcie nie mówi o cenie biletów, mówi o zastosowanych definicjach. Dlatego wystąpimy jeszcze w tym miesiącu o sesję nadzwyczajną, by jak najszybciej skorygować te przepisy.

W czwartek wiceburmistrz potwierdził - już po konsultacji z urzędowymi prawnikami - że nowy cennik MZK jak najbardziej jest obowiązujący, a to wojewoda, zdaniem władz miasta, nie dopełnił przepisów administracyjnych.

- Pan burmistrz dostarczył uchwałę wojewodzie pomorskiego 7 lutego. Wojewoda miał 30 dni na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego, ale tego nie zrobił w wymaganym terminie - tłumaczy Jan Tadeusz Wilk.

Dlatego według władz miasta, rozstrzygnięcie nie jest wiążące. Co nie zmienia faktu, że sugerowane zmiany zostaną wprowadzone w uchwale dotyczącej cennika za przewozy MZK.

WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
bilet
Malbork. Pomorskie