TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Przasnysz: Anulowany przetarg na autobus
- Opublikowano: 26.10.2020 18:32:09

Zakup i dostawa autobusu 24- miejscowego

Wyniki przetargów

Branża Samochody operacyjne:

ambulanse

Samochody osobowe:

z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Dom Pomocy Społecznej

06-300 Przasnysz

Ruda 1

Tel. 029 752 30 45

Fax. 0 29 752 30 46

E-mail dpsruda@o2.pl

Województwo mazowieckie

Powiat przasnyski

Treść zamówienia Zakup i dostawa autobusu 24- miejscowego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa 24- osobowego samochodu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, fabrycznie nowego, z możliwością przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich po demontażu kilku siedzeń pasażerów.

Wynik przetargu Postępowanie / część zostało unieważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: Decyzja o unieważnieniu została podjęta na podst. art. 93 ust. 1 pkt 7-postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

CPV 34121000-1: Autobusy i autokary

Osoba do kontaktu Dom Pomocy Społecznej

ul. Ruda 1

06-300 Przasnysz


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
tabor
przetarg