TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Puławy: Gmina zleci dostawę i instalację Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej
InfoBus.pl - Opublikowano: 24.08.2018 12:55:15

Gmina Puławy informuje o ogłoszonym przetargu na dostawę i instalację Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej elementy informacji przystankowych

Gmina Puławy informuje o ogłoszonym przetargu na dostawę i instalację Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej elementy informacji przystankowych

Dane zamawiającego:

Gmina Puławy

24-100 Puławy

ul. Dęblińska 4

Tel. 818 874 121

Fax. 818 874 122

E-mail radoslaw.kosmala@pulawy.gmina.pl

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i instalacja Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej elementy informacji przystankowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) wraz z systemem łączności bezprzewodowej w publicznej komunikacji autobusowej, której operatorem jest Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Sp. z o.o. w Puławach (MZK) dla 3 przystanków autobusowych położonych w gminie Puławy, na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m. in.:

a) na przystanku autobusowym komunikacji miejskiej Nr 501 przy ul. Radomskiej (kierunek Radom) w msc. Góra Puławska (gmina Puławy) wykonanie: - przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn wraz z układem pomiarowym 230V dla tablicy informacji świetlnej; - wewnętrznej linii zasilającej od układu pomiarowego do tablicy świetlnej informacji autobusowej; - tablicy świetlnej informacji autobusowej.

b) na przystanku autobusowym komunikacji miejskiej Nr 570 przy ul. Radomskiej (kierunek Puławy) w msc. Góra Puławska (gmina Puławy) wykonanie: - przyłączy elektroenergetycznych kablowych nn wraz z dwoma układami pomiarowymi 230V dla tablicy informacji świetlnej i automatu biletowego; - wewnętrznej linii zasilającej od układu pomiarowego do tablicy świetlnej informacji autobusowej; - wewnętrznej linii zasilającej od układu pomiarowego do biletomatu; - tablicy świetlnej informacji autobusowej.

c) na przystanku autobusowym komunikacji miejskiej Nr 613 ul. Żuławy (Kościół) w msc. Gołąb (gmina Puławy) wykonanie: - przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn wraz z dwoma układami pomiarowymi 230V dla tablicy informacji świetlnej i automatu biletowego; - wewnętrznej linii zasilającej od układu pomiarowego do tablicy świetlnej informacji autobusowej; - wewnętrznej linii zasilającej od układu pomiarowego do biletomatu; - tablicy świetlnej informacji autobusowej.
Tablice mają być kompatybilne z Systemem Dynamicznego Informowania Pasażerów (SDIP) obsługiwanym przez MZK Puławy Sp. z o. o.


Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje montażu biletomatów oraz wykonania fundamentu pod wiatą, które jest przedmiotem odrębnego opracowania realizowanego przez MZK Puławy Sp. z o. o. Parametry techniczne automatu biletowego: 230V/50Hz/300VA/2A AC; zasilanie od dołu.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. Zamawiający w ramach niniejszego postępowania przestrzega zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – w związku z powyższym, jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji przetargowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe, producenci bądź dostawcy materiałów, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w tych dokumentach. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie równoważności spoczywa na Wykonawcy.


Zakres prac oraz odpowiedzialność


Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:


a) organizację i zagospodarowanie terenu robót,


b) oznakowanie i zabezpieczenie wykonywanych robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie robót,


c) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem postępowania,


d) pełną obsługę geodezyjną w trakcie realizacji zadania (wytyczenie trasy w terenie oraz inwentaryzacja powykonawcza),


e) ewentualne inne nie wymienione prace konieczne do należytego wykonania zamówienia,


f) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu.


Ponadto w trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy będzie należało: - poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót (droga wojewódzka Nr 874 - według obowiązujących stawek) oraz przywrócenie pasa drogowego po wykonanych robotach, zgodnie z warunkami określonymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.


Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 29 sierpień 2018 r.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
sdip
system dynamicznej informacji pasażerskiej
gmina
Puławy
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.