TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Raczki: Wybierają BUS Service
- Opublikowano: 26.10.2020 18:31:05

Zakup i dostawa autobusu

Wyniki przetargów

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Gmina Raczki

16-420 Raczki

pl. Kościuszki 14

Tel. 875 685 925

Fax. 875 686 410

E-mail ug@raczki.pl

Województwo podlaskie

Powiat suwalski + Suwałki

Treść zamówienia Zakup i dostawa autobusu


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego autobusu (rok produkcji 2019 lub 2020)

Wynik przetargu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/10/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 383739.84 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Biedulewicz Jerzy Jan Przedsiębiorstwo Usługowe "BUS Service"

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Portowa 44

Kod pocztowy: 16-300

Miejscowość: Augustów

Kraj/woj.: podlaskie


Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 471643.50

Oferta z najniższą ceną/kosztem 471643.50

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 489970.50

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

CPV 34121000-1: Autobusy i autokary

Osoba do kontaktu Gmina Raczki

ul. pl. Kościuszki 14

16-420 Raczki


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
tabor
przetarg