TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Radni z Sanoka stają w obronie Autosanu
ESANOK.PL - Opublikowano: 28.07.2019 09:53:55

Czy miasto nałoży 1,5 mln kary umownej na Autosan za nieterminowe dostarczenie autobusów?

Jak informuje portal e-sanok.pl - na ostatnim posiedzeniu Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady Miasta Sanoka debatowano nad propozycją zmian w budżecie miasta na 2019 rok, zaproponowaną przez zarząd, która zwiększa dochody o kwotę blisko 1,5 mln zł.

Środki pochodzą z kary umownej nałożonej na Autosan za nieterminowe dostarczenie autobusów. Choć nie ulega wątpliwości, że miasto karę naliczyć musiało, to pojawiają się głosy, że można było wybrać inne rozwiązanie tej sprawy, tak, aby dać fabryce szansę na "złagodzenie" kary.

Przeprowadzono dyskusję, a później głosowanie nad przyznaniem pozytywnej opinii projektowi uchwały. Na 11 radnych, 2 było za, 2 przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu. Tym samym, uchwała nie uzyskała pozytywnej opinii komisji.

Dwie możliwości

– Jeżeli chodzi o naliczenie kary umownej za nieterminowe dostarczenie autobusów, to trzeba powiedzieć, że burmistrz nie miał wyjścia i kara ta musiała zostać naliczona. W przeciwnym razie władza wykonawcza byłaby narażona na postępowanie przed Komisją Dyscypliny Finansów Publicznych – mówi nam Sławomir Miklicz, członek Klubu Radnych Demokraci Ziemi Sanockiej.

Należy jednak wspomnieć, że burmistrz w takiej sytuacji ma możliwość wyboru jednej z dwóch dróg postępowania. Pierwsza polega na tym, że naliczone kary potrąca się z należności głównej i wykonawcy przekazuje się zapłatę pomniejszoną o wysokość kary. Właśnie taką drogę wybrał burmistrz Sanoka, a naliczoną karę w wysokości 1.486.000,00 w uchwale budżetowej wprowadzamy do budżetu 2019 roku, jako zwiększenie dochodów budżetowych. Druga możliwość, która jest zgodna z literą prawa i zdarza się, że jest stosowana w praktyce, polega na tym, że całość należności za wykonaną usługę/towar płaci się wykonawcy, a następnie wystawia się notę obciążeniową w wysokości naliczonych kar. Taka forma rozwiązania tego problemu daje możliwość skierowania sprawy do sądu i potencjalnie stwarza szansę dla wykonawcy udowodnienia, że np. opóźnienia powstały z powodów niezależnych od niego. Sąd może wysokość kary zmniejszyć, czy też nawet ją anulować, jeżeli zostaną spełnione określone przesłanki umożliwiające wydanie takiego wyroku. Burmistrz w tym przypadku, posiadając wyrok sądowy, nie ponosi odpowiedzialności przed Komisją Dyscypliny Finansów Publicznych. Jeżeli wykonawca nie może udowodnić swojego stanowiska lub nie ma nawet takiego zamiaru, to oczywiście musi uiścić całość naliczonej kary.

– W mojej ocenie, jeżeli mamy wspierać lokalną przedsiębiorczość i lokalnych przedsiębiorców, to należałoby korzystać z drogi sądowej. Po to, aby dawać szansę wykonawcom na ewentualne wybronienie się z płacenia wysokich kar w przypadkach, gdy nie do końca ponoszą pełną odpowiedzialność za powstałe opóźnienia. Takie rozwiązanie rekomendowałbym w stosunku do wszystkich przedsiębiorców związanych z Sanokiem – podsumowuje Sławomir Miklicz.

Obecnie w Autosanie pracuje 370 osób. 75% z nich to mieszkańcy powiatu sanockiego. Sprawą mają się zająć radni podczas najbliższej sesji. Wtedy też podejmą ostateczną decyzję biorąc udział w głosowaniu na projektem uchwały. Obrady zaplanowano na 29 lipca.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też: