TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Radomsko: Miasto zleci dostawę i montaż dwustronnych tablic przystankowych LED oraz budowę instalacji elektrycznej zalicznikowej
InfoBus.pl - Opublikowano: 11.02.2019 13:17:12

Miasto Radomsko informuje o ogłoszonym przetargu na wykonanie robót polegających na dostawie i montażu dwustronnych tablic przystankowych LED oraz budowie instalacji elektrycznej zalicznikowej

Miasto Radomsko informuje o ogłoszonym przetargu na wykonanie robót polegających na dostawie i montażu dwustronnych tablic przystankowych LED oraz budowie instalacji elektrycznej zalicznikowej

Dane zamawiającego:

Miasto Radomsko

97-500 Radomsko

ul. Tysiąclecia 5

Tel. 446 854 571

Fax. 044 6854513, 6854521

E-mail zamowienia@radomsko.pl

WWW bip.radomsko.pl

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót polegających na dostawie i montażu dwustronnych tablic przystankowych LED oraz budowie instalacji elektrycznej zalicznikowej w ramach zadania pn. "Wymiana taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne oraz rozwój inteligentnych systemów transportowych w Radomsku"

Przedmiot zamówienia należy wykonać w zakresie zgodnym z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót opracowanymi przez Biuro Projektowo- Inwestycyjne OMEGA Dariusz Kucharczyk 97-500 Radomsko ul. Sucharskiego 353 oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w zakresie wykonania robót polegających na dostawie i montażu dwustronnych tablic przystankowych LED oraz budowie instalacji elektrycznej zalicznikowej. Przedmiot umowy będzie użytkowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Radomsku przy ul. Narutowicza 59, zwane w dalszej części " Użytkownikiem".

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1) wykonanie robót polegających na dostawie i montażu 17 sztuk dwustronnych tablic przystankowych LED wraz z konstrukcjami wsporczymi ( słupami stalowymi ocynkowanymi i malowanymi proszkowo w kolorze z palety RAL zgodnie z projektem budowlanym ), w lokalizacjach zgodnych z projektem budowalnym, wraz z podłączeniem do sieci energetycznej, wyposażonymi co najmniej w złącza i modemy przemysłowe GPRS/EDGE/UMTS,

  2) wykonanie zalicznikowej instalacji elektrycznej służącej do zasilania tablic i wiat przystankowych,

  3) dostarczenie, wdrożenie, zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania Serwerowego,

  4) integrację oprogramowania serwerowego z systemem do planowania rozkładu jazdy, będącym w posiadaniu Użytkownika- MPK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Narutowicza 59 w Radomsku,

  5) integrację systemu ze stroną internetową Użytkownika,

  6) szkolenie personelu Użytkownika ( 5 osób), które należy prowadzić sukcesywnie w całym okresie instalowania i konfigurowania oprogramowania systemu; wymagane jest instalowanie oprogramowania i konfigurowania systemu wspólnie ze szkolonymi pracownikami Użytkownika,

  7) przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń oraz instalację oprogramowania na Dyspozytorni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. z siedzibą w Radomsku przy ul. Narutowicza 59, 97-500 Radomsko,

  8) odtworzenie nawierzchni, których demontaż będzie wymagany w celu wykonania projektowanych obiektów oraz zalicznikowej instalacji elektrycznej,

  9) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji techniczno- eksploatacyjnej,

  10) pozostałe elementy należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 25 luty 2019 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
tablice przystankowe
instalacja elektryczna
Miasto
Radomsko
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.