TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

R&G, Trapeze, WASKO i mpTechnology w walce o Częstochowę
TransInfo.pl - Opublikowano: 26.10.2018 16:00:28
R&G , Trapeze, WASKO i mpTechnology w walce o Częstochowę

Cztery firmy walczą o częstochowski SDIP.

Po wielokrotnym przesuwaniu terminu otwarcia ofert, Częstochowa wreszcie doczekała się propozycji od wykonawców, którzy chcą dostarczyć dla miasta system dynamicznej informacji pasażerskiej.

Jest w czym wybierać, bo do zamawiającego wpłynęły aż 4 oferty:

1. R&G PLUS Sp. z o.o. (cena: 3 645 862,68 PLN),

2. Trapeze Finland Oy Lansikatu (cena: 3 527 815,00 PLN),

3. WASKO S.A. (cena: 4 594 511,25 PLN),

4. mpTechnology Sp. z o.o. (cena: 3 808 559,05 PLN).


Każdy z wykonawców zaoferował realizację przedmiotu zamówienia w terminie 12 miesięcy i 72 miesiące okresu gwarancji. Co ciekawe, wszystkie oferty zmieściły się w kosztorysie zamawiającego, który na to zadanie wyniósł: 4 612 782,62 PLN brutto. Patrząc tylko na cenę, najbliżej wygranej jest firma z Finlandii.

Do pełni sukcesu pozostaje jedynie ocena propozycji pod względem jej zgodności z SIWZ i końcowa decyzja zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Unia dofinansuje

Inwestycja ma być realizowana według procedury "zaprojektuj i dostarcz". Zadanie przewidziane jest do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zamówienie to stanowi część większego zadania pod nazwą: "Budowa węzłów przesiadkowych na terenie Subregionu Północnego, zlokalizowanych w Częstochowie: I. przy dworcu Częstochowa Główna ul. Piłsudskiego; II. przy dworcu PKP Stradom; III. przy dworcu PKP Raków; oraz infrastruktury rowerowej obsługującej węzły".

Częstochowski SDIP

System ma na celu zwiększenie dostępności informacji dla pasażerów, co niewątpliwie wpłynie na atrakcyjność i bezpieczeństwo komunikacji miejskiej. W ramach systemu powstanie rozbudowana strona internetowa wraz z aplikacją mobilną z możliwością śledzenia pojazdów w czasie rzeczywistym oraz planowania podróży. Na 50 tablicach dynamicznej informacji pasażerskiej, zlokalizowanych na wyznaczonych przystankach, będzie możliwość umieszczenia komunikatów dotyczących czasowych utrudnień w ruchu komunikacji miejskiej, alarmów dotyczących sytuacji szczególnych lub stanu zagrożenia. SDiP będzie systemem otwartym, udostępnionym wszystkim przewoźnikom, wykonującym przewozy transportem zbiorowym, o ile będą oni posiadać w swoich pojazdach urządzenia niezbędne do włączenia się w ten system.

Zakres zamówienia

Zakres inwestycji obejmuje między innymi:

- zaprojektowanie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej i przedstawienie do akceptacji zamawiającemu,

- dostawę i montaż tablic i przyłącza elektryczne do tablic na wyznaczonych przystankach,

- podłączenie do systemu dynamicznej informacji pasażerskiej jednostek miejskich w siedzibach: Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie, Straży Miejskiej w Częstochowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie,

- wdrożenie informatycznej części SDIP wraz z doposażeniem serwerowni oraz szkoleniami,

- wykonanie interfejsów komunikacyjnych pozwalających na podłączenie do systemu SDIP przewoźników komunikacji miejskiej, którzy posiadają w pojazdach transportu zbiorowego niezbędne do komunikacji z systemem urządzenia,

- uruchomienie strony internetowej oraz aplikacji mobilnej,

- przekazanie pilotów do zdalnego uruchamiania na tablicach zapowiedzi głosowych o najbliższych odjazdach.

Więcej o częstochowskim SDIP i o specyfikacji technicznej tablic pisaliśmy tutaj:
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
SDIP
Częstochowa
R&G
Trapeze
WASKO i mpTechnology