TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Refunda i IGKM: Nie można karać kierowców za przepełnienia!
INFOBUS.PL - Opublikowano: 27.03.2020 17:00:00
Refunda i IGKM: Nie można karać kierowców za przepełnienia!

Dotarliśmy do opinii prawnej, którą przygotowała wrocławska firma doradcza Refunda. Wynika z niej jasno, że nie ma podstaw, aby karać kierowców i motorniczych za przepełnienia kierowanych przez nich pojazdów!

Dotarliśmy do opinii prawnej, którą przygotowała wrocławska firma doradcza Refunda. Wynika z niej jasno, że nie ma podstaw, aby karać kierowców i motorniczych za przepełnienia kierowanych przez nich pojazdów!

Przypomnijmy, że 24 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającej rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (dalej jako "Rozporządzenie COVID 19"). Rozporządzenie to wprowadziło (osobna kwestią jak wskazuje Refunda jest sam tryb i zgodność z wolnościami obywatelskimi wprowadzonych rozwiązań) generalny zakaz przemieszczania się wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, wykonywania czynności zawodowych, wolontariatu w ramach przeciwdziałania koronawirusowi czy obrzędów religijnych.

Za zakazem tym idą pewne wyłączenia i restrykcje dla publicznego transportu zbiorowego gdzie w § 3a ust. 2 pkt. 2) Rozporządzenia COVID 19 określono, że w przypadku przewozu osób przez operatora publicznego transportu zbiorowego (czyli de facto prawie wyłącznie dotyczy to przewozów w komunikacji miejskiej) w autobusie, tramwaju lub metrze może znajdować się w tym samym czasie nie więcej osób niż połowa miejsc siedzących.

Przepisy bez kary

Podkreślić jednak należy, że za wskazanym przepisem nie wprowadzono żadnych szczególnych sankcji karnych!
W efekcie nie jest możliwe ukaranie kogokolwiek za jego naruszenie albowiem przepisy kodeksu karnego oraz kodeksu wykroczeń interpretuje się ściśle i granicach w nich określonych. Tym samym nie można w drodze analogii przekładać sankcji tam określonych na zachowania określone w Rozporządzeniu COVID 19 i karać obywateli. W przestrzeni publicznej pojawiły się odniesienia do art. 54 kodeksu wykroczeń i informacje, że policja będzie karała kierujących pojazdem w oparciu o ten przepis co jest całkowicie niedopuszczalne.

Zgodnie z art. 54 kodeksu wykroczeń możliwe jest ukaranie kogoś (500 zł) jeśli wykracza przeciwko przepisom porządkowych o zachowaniu w miejscach publicznych. Przepisy Rozporządzenia COVID 19 nie są takimi przepisami. Dotyczą one bowiem zakazu znalezienia się w miejscu publicznym, a nie zachowania w miejscu publicznym czego nie regulują. Z punktu widzenia odpowiedzialności wykroczeniowej są to dwa różne stany faktyczne i prawne i nie można ich stosować w drodze analogii.

Nie przyjmować mandatów

-"W związku z tym w przypadku prób ukarania kierujących pojazdami publicznego transportu zbiorowego  rekomendujemy bezwzględną odmowę przyjęcia jakichkolwiek mandatów z tym związanych" - zaleca Refunda.

Na marginesie można tez wskazać, że jeśli już to karze powinien podlegać nie kierujący pojazdem, a osoby znajdujące się w pojeździe, które naruszają zakaz przemieszczania się w określony sposób. Kierowca w żaden sposób takiego zakazu nie narusza.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
wirus
kierowca
kontrola
policja
IGKM
Refunda