TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

RMŚP pyta SG o kwarantannę dla zawodowych kierowców
InfoBus.pl - Opublikowano: 08.05.2020 09:00:01
RMŚP pyta SG o kwarantannę dla zawodowych kierowców

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców interweniuje u Komendanta Głównego Straży Granicznej ws. kwarantanny dla kierowców zawodowych

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców interweniuje u Komendanta Głównego Straży Granicznej ws. kwarantanny dla kierowców zawodowych. My o tej sprawie pisaliśmy TUTAJ.

Wątpliwości RMŚP budzi praktyka kierowania na obowiązkową kwarantannę zawodowych kierowców pojazdów innych niż autobusy.

Zasada zaufania

-"Zgodnie z podstawowymi zasadami Konstytucji Biznesu, organ prowadzący postępowanie względem przedsiębiorcy powinien kierować się zasadą proporcjonalności, zasadą zaufania do przedsiębiorcy, zakładając, że działa on zgodnie z prawem oraz zasadą działania w sposób budzący zaufanie do władz publicznych. Przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa. Przedsiębiorca może być obowiązany do określonego zachowania tylko na podstawie przepisów prawa, mając na uwadze zasadę przyjaznej interpretacji przepisów – pisze w swoim liście do komendanta RMŚP.

Wcześniej do Rzecznika MŚP dotarły sygnały o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób przy użyciu pojazdów innych niż autobusy (tj. przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą). Kierowcy ci bowiem, po przekroczeniu granicy państwowej, są kierowani przez organy Straży Granicznej do odbycia obowiązkowej dwutygodniowej kwarantanny, pomimo że przepisy w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii przewidują wyłączenie z tego obowiązku zawodowych kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym.

Co wynika z ustawy?

Po analizie przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (aktualnie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz. U. z 2020 r. poz. 792) Rzecznik MŚP wskazał we wniosku, że możliwy jest brak podstaw do różnicowania sytuacji prawnej zawodowych kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób przy użyciu pojazdów innych niż autobusy. W związku z powyższym, pismem z dnia 5 maja 2020 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Komendanta Głównego Straży Granicznej z wnioskiem o wyjaśnienie podniesionych wątpliwości i zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Co istotne, już w styczniu 2020 r. Rzecznik MŚP występował do Komendanta Głównego Straży Granicznej z wnioskiem o wyjaśnienie podniesionych wówczas wątpliwości co do stosowania przez organy Straży Granicznej zasad Konstytucji Biznesu. W odpowiedzi pismem z dnia 23 stycznia 2020 r. Komendant Główny Straży Granicznej zapewnił m.in., że funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzając kontrolę, każdorazowo powinni kierować się zasadą proporcjonalności.

Pełna treść pisma Rzecznika MŚP TUTAJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
wirus
granica
kierowca
autokar