TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Rudka: Zakup i dostawa autobusu - od CMS Auto
- Opublikowano: 09.11.2020 13:55:23

Zakup i dostawa autobusu

Wyniki przetargów

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Samochody osobowe:

z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Gmina Rudka

17-123 Rudka

Brańska 13

Tel. 0-85 730-58-52

Fax. 0-85 730-58-51

E-mail ugrudka@op.pl

Województwo podlaskie

Powiat bielski

Treść zamówienia Zakup i dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Rudka


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego, technicznie sprawnego, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych) autobusu osobowego (20+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym także poruszających się na wózkach inwalidzkich (2 miejsca do kotwiczenia wózków inwalidzkich) oraz wyposażonego w rampę manualną do załadunku wózków.

Wynik przetargu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/11/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 230000 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: CMS Auto Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Al. Piłsudskiego 67 05-070 Sulejówek

Kod pocztowy: 05-070

Miejscowość: Sulejówek

Kraj/woj.: Polska


Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 273060.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 273060.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 293970.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

CPV 34121000-1: Autobusy i autokary

34100000-8: Pojazdy silnikowe

Osoba do kontaktu Gmina Rudka

ul. Brańska 13

17-123 Rudka

Miejsce i termin składania ofert


Sposób składania ofertSpodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
tabor
przetarg