TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Rząd chce zwolnić niskoemisyjne autobusy z opłat!
InfoBus.pl - Opublikowano: 26.10.2020 17:00:03
Rząd chce zwolnić niskoemisyjne autobusy z opłat!

Resort klimatu i środowiska przedstawił projekt noweli ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

26 października w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowane zostały założenia projektu noweli ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Projekt miałby zostać przyjęty przez rząd w pierwszym kwartale 2021 roku. Czyli za moment!

Przewiduje on m.in. wprowadzenie zerowej stawki opłat drogowych i środowiskowych dla niskoemisyjnych pojazdów ciężarowych o masie własnej powyżej 3,5 tony i autobusów;

Niskoemisyjne bez opłat!

Zapis o wprowadzeniu zerowej stawki opłat drogowych i środowiskowych dla niskoemisyjnych pojazdów ciężarowych o masie własnej powyżej 3,5 tony i autobusów jest atrakcyjny dla transportowej branży – szczególnie towarowej. Naszym zdaniem zadziała tutaj efekt skali i liczba nowych stacji gazowych znacząco przyspieszy wprowadzenie autobusów LNG / CNG na linie lokalne i międzymiastowe.

To również odciążenie dla miejskich przewoźników, które nie będą musieli płacić za zielone autobusy opłat środowiskowych oraz podatku od środków transportu.

Jak możemy przeczytać w rządowym uzasadnieniu, przyczyni się to w znacznym stopniu do zmniejszenia poziomu szkodliwych emisji w transporcie oraz poprawy stanu środowiska. Przedsiębiorstwa transportowe otrzymają realną zachętę do wymiany floty na pojazdy niskoemisyjne, które będą tańsze w eksploatacji niż pojazdy napędzane silnikami spalinowymi.

-"Mając na uwadze powyższe, uzasadnione są działania stymulujące rozwój niskoemisyjnego transportu opartego na paliwach alternatywnych, aby przy podejmowaniu decyzji o zakupie nowych pojazdów wyposażonych w silniki wysokoprężne pojazdy zasilane gazem ziemnym stanowiły realną alternatywę. Zwolnienie pojazdów z opłat przyczyni się do obniżenia całkowitego kosztu posiadania i eksploatacji pojazdów niskoemisyjnych. Rozwiązanie to jest stosowane w innych krajach Europejskich jak np. Niemczech. Wprowadzone zwolnienie pozwoli na stworzenie spójnego mechanizmu promującego transport niskoemisyjny na terenie Europy oraz obniżenia poziomu szkodliwych emisji" - czytamy w uzasadnieniu.

Co więcej?

Nowe przepisy doprecyzują m.in. zasady tworzenia stref czystego transportu. Zgodnie z nowymi przepisami wyznaczenie takich stref będzie obowiązkowe w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Takie strefy będzie można tworzyć we wszystkich gminach, niezależnie od liczby osób w nich mieszkających. Zgodnie z projektem, wprowadzone mają zostać specjalne oznakowania dla pojazdów, które będą mogły poruszać się w takich strefach.

Jak przekonuje resort klimatu i środowiska, nowe prawo pozwoli też w przejrzysty i sprawny sposób tworzyć uprzywilejowane pasy ruchu dla autobusów i pojazdów elektrycznych na drogach szybkiego ruchu w miastach, w miejscach gdzie występują stałe utrudnienia w jego płynności. W ten system mają być wciągnięte samorządy oraz GDDKiA.

Projekt wprowadza również procedurę mającą na celu instalację w budynkach wielorodzinnych punktów ładowania oraz obowiązek uzyskiwania indywidualnych kodów identyfikacyjnych dla operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawców usługi ładowania.

O wszystkich zaproponowanych zmianach w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych piszemy TUTAJ.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ustawa
LNG
CNG
elektromobilność
rząd