TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Rząd ma wzór na autobusowy fundusz
InfoBus.pl - Opublikowano: 17.07.2019 13:00:57
Rząd ma wzór na autobusowy fundusz

16 lipca pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie podziału środków z Funduszu Autobusowego, który zostanie przyjęty przez rząd w III kwartale 2019 r.

16 lipca pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie podziału środków z Funduszu Autobusowego, który zostanie przyjęty przez rząd w III kwartale 2019 r.

Na razie mamy dość ogólny sposób podziału środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w poszczególnych województwach.

Według rządu o podziale środków będą decydować cztery zmienne:

1) powierzchnia województwa,

2) liczba mieszkańców województwa,

3) wartość produktu krajowego brutto województwa,

4) zaspokojenie potrzeb przewozowych społeczności na obszarze województwa.

Transportowy iloczyn

Przygotowanym na podstawie tych danych wzorem będzie posługiwało się Ministerstwo Infrastruktury, aby określić wysokość środków przyznanych dla danego województwa. Będzie to iloczyn ogólnej kwoty środków przewidzianych na dany rok budżetowy w planie finansowym Funduszu i wskaźnika udziału województwa w tej kwocie.

Niniejszy sposób podziału będzie stosowany do dnia 31 grudnia 2021 r.

Kwota stanowiąca 11/12 środków Funduszu określonych w planie finansowym na dany rok budżetowy będzie dzielona na województwa poprzez jej przemnożenie przez wskaźnik udziału województwa w tej kwocie. Wskaźnik udziału województwa w kwocie 11/12 środków przewidzianych na dany rok budżetowy w planie finansowym Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej będzie obliczany według specjalnie określonego w rozporządzeniu wzoru. W projekcie rozporządzenia szczegółowo wyjaśniono znaczenie poszczególnych symboli użytych we wzorze.

w którym poszczególne symbole oznaczają:
Vw – wskaźnik udziału województwa w kwocie 11/12 środków przewidzianych na dany rok budżetowy w planie finansowym Funduszu,
Pw – powierzchnię województwa,
P – powierzchnię Polski,
Mw – liczbę mieszkańców województwa,
M – liczbę mieszkańców Polski,
PKB – wartość Produktu Krajowego Brutto Polski,
PKBw – wartość Produktu Krajowego Brutto województwa,
DLb – długość linii krajowej regularnej komunikacji autobusowej w województwie w 2011 r. wyrażona w kilometrach,
DLa – aktualną długość krajowej regularnej komunikacji autobusowej w województwie wyrażona w kilometrach,
i – numer kolejnego województwa.
Uwaga - wartość Pw, P, Mw, M, PKBw, PKB i DLa, o których mowa w § 1 ust. 2, a także wskaźnik PKB w przeliczeniu na mieszkańca wg województw ustala się biorąc pod uwagę dane dostępne w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni rok poprzedzający rok podziału środków Funduszu, dla którego dostępne są dane.  Wartość DLb, o której mowa w § 1 ust. 2, ustala się na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanych w opracowaniu pn. "Transport Wyniki Działalności w 2011 r." ISSN 1506-7998. 

Najbiedniejsza piątka

Pozostała kwota stanowiąca 1/12 środków Funduszu określonych w planie finansowym na dany rok budżetowy będzie dzielona w równych częściach na pięć województw o najniższym wskaźniku PKB w przeliczeniu na mieszkańca według województw. Takie rozwiązanie zapewni, że środki te będą dystrybuowane do województw o najmniejszym poziomie zamożności ich mieszkańców i adekwatnie do potencjału rozwojowego regionów.

Przypomnijmy, że w tym roku do podziału jest kwota 300 mln, a w kolejnych latach - po 800 mln zł rocznie.

Jak możemy przeczytać na koniec rządowego komunikatu, wydanie przedmiotowego rozporządzenia przyczyni się do odbudowy spójnego i efektywnego systemu lokalnych połączeń autobusowych, obejmującego wszystkie regiony Polski. Z kolei planowany termin przyjęcia projektu przez RM to III kwartał 2019 r.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ustawa
PKS
MI
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.