TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

SDIP pojedynek w Stalowej Woli: R&G vs. MPT
TransInfo.pl - Opublikowano: 19.11.2018 16:30:23
SDIP pojedynek w Stalowej Woli: R&G vs. MPT

Dwóch chętnych na dostawę SDIP, biletomatów i e-biletu dla Stalowej Woli.

Stalowa Wola otworzyła oferty w przetargu na dostawę SDIP, biletomatów i e-biletu (część 1) oraz serwerowni (część 2).

W części 1 zostały złożone dwie propozycje:

  • R&G Plus sp. z o.o. z ceną 4 523 669,40 PLN brutto,

  • mpTechnology sp. z o.o. z ceną 4 791 342,00 PLN brutto.

Zaś w części 2 wpłynęła jedna oferta, pochodząca od Oxygen Information Technology Sp. z o.o., która chce wykonać zamówienie za cenę 1 291 500,00 zł.

Tymczasem miasto ma przygotowane 4 128 034,75 PLN na SDIP i 1 400 000,00 PLN na serwerownie.

To oznacza, że oferta Oxygen Information Technology mieści się w szacunkach miasta, a jednocześnie oferty na SDIP przekraczają budżet. Można jednak przypuszczać, że miasto znajdzie dodatkowe środki na dostawę SDIP, tym bardziej, że nie będzie musiało dokładać do serwerowni.

Przypomnijmy, że poprzednio zamawiający otrzymał tylko jedną ofertę - od R&G Plus sp. z o.o., która mocno przewyższała szacunki miasta i przetarg został unieważniony. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pod nazwą: "Mobilny MOF Stalowej Woli" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Termin realizacji umowy przewidziano dla części 1 zamówienia do 12 lipca 2019 roku, a dla części 2 – do 31 maja 2019 roku.

Zadania dla wykonawców

Zakres części 1 przetargu obejmuje:

- opracowanie SDIP,

- opracowanie projektu przyłączy energetycznych i teletechnicznych, fundamentów dla biletomatów i tablic informacyjnych, projektów prac adaptacyjnych dyspozytorni,

- przeprowadzenie robót związanych z wykonaniem przyłączy energetycznych i teletechnicznych do biletomatów i tablic informacyjnych, wykonanie fundamentów pod biletomaty i tablice informacyjne oraz wykonanie prac adaptacyjnych dyspozytorni,

- dostawę, montaż i konfigurację urządzeń obsługujących system (w tym wyposażenia dyspozytorni, POK, biletomatów, tablic informacyjnych),

- dostawę, montaż i konfigurację urządzeń stanowiących niezbędne wyposażenie trzynastu istniejących autobusów będących w użytkowaniu MZK w celu poprawnego działania systemu,

- wdrożenie systemu.

Z kolei w ramach części nr 2, wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:

- opracowania projektów prac adaptacyjnych pomieszczenia serwerowni,

- przeprowadzenia robót związanych z wykonaniem prac adaptacyjnych pomieszczenia serwerowni,

- dostawy, montażu i konfiguracji serwerów oraz innych urządzeń stanowiących wyposażenie serwerowni.

SDIP, biletomaty, e-bilet

SDIP w Stalowej Woli ma składać się z minimum 30 wyświetlaczy LED w 30 lokalizacjach wraz z konstrukcjami wsporczymi, a także z 3 biletomatów stacjonarnych. W ramach projektu zakupiony i zainstalowany zostanie także system nadzoru ruchu autobusów komunikacji miejskiej oraz system biletu elektronicznego wraz z niezbędną infrastrukturą konieczną do funkcjonowania systemów. Projekt zakłada wykonanie wszystkich elementów systemu kompleksowo. System będzie zainstalowany na serwerach w nowej serwerowni, która zlokalizowana ma być w budynku MZK. Na serwerach będą umieszczone i archiwizowane dane dotyczące całego systemu. Musi on składać się z kilku podsystemów:

- SDIP zlokalizowanego na przystankach, który on-line będzie przekazywał informacje o czasie przyjazdu danej linii (w czasie rzeczywistym),

- systemu zajezdniowego i dyspozytorskiego, który będzie zarządzał pojazdami komunikacji miejskiej zarówno w obszarze zajezdni, jak również na terenie MOF. System będzie miał za zadanie przygotowanie do pracy pojazdu na konkretnej linii poprzez przygotowanie danych rozkładowych oraz danych dotyczących planu pracy dla prowadzącego pojazd,

- systemu emisji reklam i komunikatów specjalnych w pojazdach,

- systemu zarządzania oraz wspomagania pracy dyspozytora, w którego skład wejdzie aplikacja do zarządzania pojazdami na terenie zajezdni oraz podczas pracy pojazdu na linii. System ma za zadanie zintegrować zdalny dostęp do wyposażenia pojazdu oraz kontakt dyspozytora z kierującym pojazdem oraz możliwość zmiany danych wyświetlanych wewnątrz autobusów,

- systemu zarządzania monitoringiem wizyjnym umożliwiającego zdalny dostęp do kamer zlokalizowanych na obszarze przystanków (tablice), zlokalizowanych w biletomatach stacjonarnych oraz w autobusach,

- systemu biletu elektronicznego, opartego na karcie będącej nośnikiem informacji o wykupionej przez pasażera usłudze przewozowej.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
SDIP
Stalowa Wola
R&G
mpTechnology