TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Siedlce: MPK sprzeda 5 autobusów wycofanych z eksploatacji
InfoBus.pl - Opublikowano: 30.01.2020 18:57:24

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o. o. informuje o ogłoszonym przetargu na sprzedaż wycofanych z eksploatacji autobusów komunikacji miejskiej

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o. o. informuje o ogłoszonym przetargu na sprzedaż wycofanych z eksploatacji autobusów komunikacji miejskiej

Dane zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o. o.

ul. Starzyńskiego 20

08-102 Siedlce

sekretariat@mpk.siedlce.pl

Przedmiot zamówienia:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Spółka z o.o., ul. Starzyńskiego 20, 08-102 Siedlce, oferuje do sprzedaży wycofane z eksploatacji autobusy komunikacji miejskiej:

          L.P.             MARKA I TYP    ROK PRODUKCJI     PRZEBIEG   NR EWIDENCYJNY

1

Jelcz PR110M

1992

1   135 325

001

2

Volvo B10L

1998

1   114 934

048

3

Volvo B10L

1998

1   173 948

049

4

Volvo B10B

1998

890 395

050

5

Man NG-312

1999

795 856

054MPK informuje, że pojazdy stanowią własność Spółki i posiadają aktualny przegląd techniczny oraz obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu OC. Wszystkie pojazdy poza autobusem Volvo B10B – pozycja nr 4 mogą poruszać się samodzielnie.

MPK dopuszcza oględziny pojazdów w dniach od 29.01.2020r. do 05.02.2020 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 na terenie zajezdni przy ul. Starzyńskiego 20 w Siedlcach. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie terminu oględzin jest Kierownik Działu Technicznego, tel. 25 632 57 76.

Oferty należy składać pisemnie do dnia 10.02.2020 r. do godziny 14:00 osobiście w sekretariacie firmy (pok. nr 9), drogą e-mailową (sekretariat@mpk.siedlce.pl), faksem (25 632 62 95) lub pocztą (decyduje data wpływu).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.02.2020 r. o godz. 10:00.

Oferta powinna wskazywać oznaczenie oferenta, oferowaną cenę netto oraz brutto w stosunku do każdego wybranego pojazdu i być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na pojedyncze pojazdy.

Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu.

Wyłącznym kryterium wyboru oferty jest cena. Z oferentami proponującymi takie same ceny zakupu zostaną przeprowadzone dodatkowe negocjacje.

Forma płatności: gotówka w dniu odbioru pojazdu lub przedpłata w formie przelewu na podane konto.

Termin związania ofertą wynosi 14 dni, którego bieg rozpoczyna się od dnia otwarcia ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie powiadomiony wybrany Oferent. Rzeczowy odbiór przedmiotu sprzedaży powinien nastąpić w terminie związania ofertą. W przypadku nieodebrania autobusu w tym czasie, MPK wybierze kolejną, najkorzystniejszą pod względem ceny, ofertę.

MPK zastrzega sobie możliwość odstąpienia od sprzedaży bądź unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w całości lub w stosunku do wybranego pojazdu.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 10 luty 2020 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
tabor
sprzedaż
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
MPK Siedlce
MPK
Siedlce
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.