TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Siedliszcze: Dostawa autobusu. Unieważnienie
- Opublikowano: 09.10.2020 20:03:27

Dostawa autobusu

Wyniki przetargów

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Forma przetargu zapytanie o cenę

Dane organizatora Gmina Siedliszcze

22-130 Siedliszcze

Szpitalna 15 A

Tel. 825 692 284

Fax. 825 692 202

E-mail gmina@siedliszcze.pl

Województwo lubelskie

Powiat chełmski + Chełm

Treść zamówienia Dostawa autobusu


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego autobusu, wyprodukowanego w roku 2020, posiadającego funkcjonalność i parametry minimalne określone w SIWZ.

Wynik przetargu IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/09/2020 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 253379.43 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 2 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: ITS System sp. z o.o. Email wykonawcy: buszabudowy@its-system.pl Adres pocztowy: ul. E. Kwiatkowskiego 22 Kod pocztowy: 55-011 Miejscowość: Siechnice Kraj/woj.: dolnośląskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 174000 Oferta z najniższą ceną/kosztem 174000 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 188190 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

CPV 34121000-1: Autobusy i autokary

Osoba do kontaktu Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna 15 A

22-130 Siedliszcze

Miejsce i termin składania ofert


Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą

Składanie ofert wariantowych/częściowych

Data dodania 2020-10-01

Przejdź na początek ogłoszenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor