TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

SiMS vs. mpT w Andrychowie, czyli SDIP po raz czwarty
TransInfo.pl - Opublikowano: 25.09.2019 15:30:01
SiMS vd. mpT w Andrychowie, czyli czwarte podejście do SDIP; fot. SiMS

Za czwartym razem się uda? Andrychów z dwoma ofertami na System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP).

Andrychów jest już po otwarciu ofert w czwartym przetargu na budowę systemu dynamicznej informacji przystankowej i systemu zarządzania transportem.

Tym razem, wpłynęły dwie oferty (poprzednio jedna). Chętnymi do realizacji zamówienia są:

  • Zakład Elektroniczny SiMS Sp. z o.o. Sp.k. – cena 940 950,00 PLN (z czego etap I miałby kosztować 79 950,00 PLN, a etap II – 861 000,00 PLN), okres proponowanej gwarancji – 62 miesiące, deklarowany termin realizacji zamówienia – 7 miesięcy,

  • mpTechnology Sp. z o.o., która zaproponowała realizację zamówienia za cenę 816 597,00 PLN (z czego etap I wyceniła na kwotę 67 896,00 PLN, a etap II – 748 701,00 PLN), okres gwarancji 84 miesiące, termin realizacji zamówienia – 7 miesięcy.

Tymczasem budżet zamawiającego nie zmienił się i nadal wynosi 818 135,00 PLN brutto. Można więc powiedzieć, że tym razem mpTechnology dostosowało się do kosztorysu miasta. Zamawiającemu zatem na dobre wyszły czterokrotne poszukiwania dostawcy SDIP, bowiem wreszcie otrzymał on propozycję, która mieści się w jego budżecie. Pozostaje więc czas na formalności, tj. analizę ofert pod względem zgodności SIWZ.

Przypomnijmy, że zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pod nazwą: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z systemem dynamicznej informacji przystankowej i systemem monitoringu wizyjnego w Gminie Andrychów". Jest on realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Inwestycja w etapach

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. etap I – opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) wraz z wymaganiami techniczno – użytkowymi, zestawieniem zbiorczym przystanków i wyposażenia, wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub innego dokumentu na prowadzenie robót budowlanych,

2. etap II - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez wykonawcę, a zatwierdzonej przez zamawiającego dokumentacji projektowej. Etap ten obejmuje w szczególności:

- dostawę, montaż elementów systemu dynamicznej informacji przystankowej w tym: 14 tablic informacji przystankowej LED wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem koniecznym do prawidłowego działania systemu, zabudowanych w wyznaczonych wiatach przystankowych wraz z podłączeniem do sieci energetycznej,

- dostawę i montaż 1 tablicy informacji przystankowej LED, jednostronnej wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem koniecznym do prawidłowego działania systemu, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego i autobusowego wraz z podłączeniem do sieci energetycznej,

- szkolenie personelu zamawiającego,

- dostawę i montaż wyposażenia jednego stanowiska dyspozytorskiego w centrum zarządzania transportem publicznym oraz wszelkich urządzeń wchodzących w skład systemu,

- instalację oprogramowania, wyposażenie w monitory dużoformatowe, przyłączenie ich do sieci energetycznej i informatycznej oraz doprowadzenie do pełnej sprawności funkcjonalnej,

- stworzenie, konfigurację i uruchomienie portalu internetowego dotyczącego transportu publicznego oraz oprogramowania dla urządzeń mobilnych.

Specyfikacja tablic

Tablice elektroniczne dynamicznej informacji przystankowej muszą wykorzystywać technologię diodową (kolor bursztynowy) do wyświetlania informacji i być przystosowane do pracy ciągłej. Mają one posiadać czujnik temperatury, który na bieżąco zmierzy temperaturę powietrza. Będą wyposażone w moduł zapowiedzi głosowych, informujący osoby niedowidzące o godzinie przybycia autobusu lub minutach jakie zostały do przybycia pojazdu, numerze linii i kierunku jazdy, poczynając chronologicznie od autobusów które przyjadą najwcześniej.

Centrum zarządzania

Zadaniem centrum zarządzania transportem publicznym jest sprawne zarządzanie i obsługa transportu publicznego w oparciu o informatyczny system zarządzania. Wykonawca w ramach zamówienia rozbuduje istniejący u zamawiającego system zarządzania transportem, uwzględniając posiadane przez zamawiającego urządzenia i oprogramowanie oraz zintegruje je z posiadanym systemem, w zakresie importu danych z istniejącego systemu rozkładowego. Procesy i operacje muszą odbywać się w sposób płynny i automatyczny. System zarządzania transportem publicznym winien obejmować system zarządzania taborem autobusowym oraz system zarządzania dynamiczną informacją przystankową w czasie rzeczywistym. System powinien działać w oparciu serwer centralny, system komputerowy wraz z dedykowanym oprogramowaniem. Centrum zarządzania posiadać będzie dodatkowe jedno stanowisko dyspozytorskie zlokalizowane w dyspozytorni w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.

Strona internetowa

Portal www będzie umożliwiał mieszkańcom wyświetlenie aktualnych rozkładów jazdy bez konieczności wskazywania konkretnego przystanku. Na portalu będą są również wyświetlane w formie przewijanego tekstu komunikaty dla mieszkańców. Strona internetowa udostępni szczegółową mapę Andrychowa, na której będą wyświetlane pozycje wszystkich zalogowanych do systemu autobusów wraz z aktualnym czasem opóźnienia lub przyśpieszenia w porównaniu do założonego rozkładu jazdy.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
SDIP
Anrychów
SiMS
mpTechnology