TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Śląskie o autobusowej ustawie: 150 zezwoleń
PAP InfoBus.pl - Opublikowano: 15.05.2019 10:00:36
Śląskie o autobusowej ustawie: 150 zezwoleń

W ostatnich latach spadła liczba liczby autobusowych połączeń regionalnych w województwie śląskim.

W ostatnich latach w woj. śląskim następuje spadek liczby autobusowych połączeń – innych, niż o charakterze komunikacji miejskiej. Obecnie ważnych pozostaje ok. 150 zezwoleń marszałka na obsługę linii o charakterze wojewódzkim i międzywojewódzkim.

Obecnie marszałek woj. śląskiego nie organizuje żadnej linii o charakterze użyteczności publicznej.

Przyjęty w ub. tygodniu przez rząd projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zakłada wsparcie działań zmierzających do przywracania lokalnych połączeń autobusowych, innych niż komunikacja miejska.

Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy o transporcie zbiorowym komunikacja miejska to: gminne przewozy pasażerskie wykonywane w granicach administracyjnych miasta albo miast i gmin sąsiadujących, jeżeli w tym celu zawarto porozumienie lub utworzono związek międzygminny, a także metropolitalne przewozy pasażerskie.

W woj. śląskim, ze względu na silnie zurbanizowaną centralną i zachodnią jego część, w której przewozy autobusowe organizują Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia lub związki samorządów, lokalne przewozy autobusowe, nie mające charakteru komunikacji miejskiej, wykonywane są głównie w północnej części regionu, częściowo też w zachodniej oraz południowej.

Samorząd woj. śląskiego obecnie nie organizuje żadnych przewozów autobusowych – koncentrując się na przewozach kolejowych wykonywanych przez spółki Koleje Śląskie oraz Przewozy Regionalne. Przewozy autobusowe mają wyłącznie charakter komercyjny – wówczas przewoźnik (przedsiębiorca lub spółka) występuje do właściwego samorządu o zezwolenie.

Aktualna sytuacja

Jak wynika z informacji przekazanych PAP przez Macieja Lisowskiego z referatu organizacji transportu publicznego w Wydziale Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, zezwoleń na regularne linie o charakterze wojewódzkim (wykraczające poza granice powiatów, metropolii czy związków międzygminnych) i międzywojewódzkim obecnie wydanych jest tam 153.

"Mamy tu raczej spadek (liczby zezwoleń - PAP). Były likwidacje PKS-ów; często zdarza nam się również, że istniejący przewoźnicy, którym wydano zezwolenia występują o zmiany polegające na redukcji wykonywanych kursów. Generalny trend jest więc raczej spadkowy" - zaznaczył Lisowski.

Urząd marszałkowski wskazuje, że praktycznie w każdej części regionu działają różne formy przewozów komercyjnych. Najsłabiej nasycony pod tym względem jest północny subregion województwa, m.in. z okolicami Kłobucka (gminy najbliższych okolic Częstochowy są obsługiwane na podstawie porozumień przez tamtejszą miejską spółkę).

Co z PKS-ami?

Największym operatorem w tym rejonie jest spółka PKS Częstochowa SA (jednoosobowa spółka Skarbu Państwa), która jednak wiosną ub. roku ze względów finansowych zlikwidowała bądź ograniczyła znaczną część swoich przewozów komercyjnych (obecnie dysponuje ona wydanymi przez marszałka woj. śląskiego zezwoleniami na obsługę 33 stałych połączeń). Poza nią działają inni przewoźnicy – zwykle obsługujący po kilka kursów dziennie na jednej lub kilku liniach.

W ostatnich latach wszystkie swoje zezwolenia wygasiła spółka PKS Lubliniec Sp. z o.o. (obecnie w likwidacji). Choć niektóre jego połączenia próbowali przejmować następnie inni przewoźnicy komercyjni, także i oni w wielu przypadkach po pewnym okresie rezygnowali.

PKS Gliwice po połączeniu z PKS Żary i przekształceniu działa jako spółka Feniks V sp. z o.o., obsługująca zarówno część linii komunikacji miejskiej w metropolii, jak i np. stosunkowo popularną regionalną linię Gliwice-Rybnik (między tymi miastami jeździ też inny przewoźnik). Działalność prowadzi PKS Racibórz sp. z o.o. z 19 zezwoleniami wydanymi przez urząd marszałkowski.

Regularne połączenia komercyjne z licznymi kursami w centralno-zachodniej części województwa utrzymują też m.in. tacy prywatni przewoźnicy, jak Drabas z Żor (np. linie z Cieszyna i Jastrzębia-Zdroju do Katowic) czy Inter ze Strzelec Opolskich (m.in. linie Katowice-Rybnik i Katowice-Kraków).

Sprywatyzowany PKS Pszczyna sp. z o.o. ma jedno zezwolenie marszałkowskie na linię regularną. Nie istnieją już PKS-y w Cieszynie i Żywcu. PKS w Bielsku-Białej SA działa jako spółka lokalnych samorządów; na podstawie ich porozumień kursy tego przewoźnika organizuje bielskie starostwo powiatowe. Górską część subregionu południowego woj. śląskiego obsługują głównie niewielcy przewoźnicy prywatni.

Przedstawiciele urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego wskazują, że projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dotyczy linii o charakterze użyteczności publicznej – jakie mogą organizować samorządy, a których nie obejmują wydawane przez nie zezwolenia. W regionie dotąd nie ma tego typu linii organizowanych przez marszałka; samorząd wojewódzki dotąd nie prowadził analiz dotyczących ich uruchomienia.(PAP)Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKS
PKS Częstochowa
Feniks V
PKS Pszczyna
Śląskie