TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Sośnicowice: Urząd Miejski kupi dwa niskoemisyjne autobusy
InfoBus.pl - Opublikowano: 25.07.2018 23:50:53

Urząd Miejski w Sośnicowicach informuje o ogłoszonym przetargu na dostawę fabrycznie nowych, nie będących przedmiotem ekspozycji lub prezentacji (wypożyczenia) 2 sztuk niskoemisyjnych niskopodłogowych autobusów z silnikiem Diesla spełniającym normę EURO-6

Urząd Miejski w Sośnicowicach informuje o ogłoszonym przetargu na dostawę fabrycznie nowych, nie będących przedmiotem ekspozycji lub prezentacji (wypożyczenia) 2 sztuk niskoemisyjnych niskopodłogowych autobusów z silnikiem Diesla spełniającym normę EURO-6

Dane zamawiającego:

Urząd Miejski w Sośnicowicach

44-153 Sośnicowice

Rynek 19

Tel. +48 322387191

Fax. +48 322387550

E-mail um@sosnicowice.pl

WWW www.sosnicowice.i-gmina.pl

Przedmiot zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowych, nie będących przedmiotem ekspozycji lub prezentacji (wypożyczenia) 2 sztuk niskoemisyjnych niskopodłogowych autobusów z silnikiem Diesla spełniającym normę EURO-6 dla komunikacji miejskiej w Sośnicowicach

Autobusy muszą być pojazdami nowymi (wg definicji z Ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20.6.1997 r. – tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zmianami).

Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy konstrukcyjne, części, elementy wyposażenia, elementy każdego z systemów, a także dostarczany wraz z autobusami sprzęt, urządzenia i narzędzia były fabrycznie nowe.

Autobusy muszą posiadać aktualne "Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu lub Świadectwo Homologacji Typu WE Pojazdu", wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.3.2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1475) wraz z załącznikami, potwierdzające bezwarunkowe udzielenie homologacji, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. spełnienie warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022) wymaganych dla dopuszczenia do ruchu bez żadnych odstępstw.

Do oferty należy załączyć kopię Świadectwa homologacji typu pojazdu lub równoważny dokument wraz z załącznikami dopuszczający do poruszania się i rejestracji pojazdu na terenie RP dla oferowanych pojazdów. Gdy zaistnieje konieczność aktualizacji posiadanego przez Wykonawcę dokumentu homologacji dla konkretnego oferowanego autobusu, Wykonawca załącza do oferty dokument posiadany na dzień składania ofert, wraz z zobowiązaniem dostarczenia właściwego "Świadectwa homologacji typu pojazdu" niezwłocznie po jego otrzymaniu, lecz nie później niż 14 dni przed terminem dostawy pierwszych autobusów. W przypadku dokumentów wystawionych w innym języku niż polski, należy załączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 16 sierpień 2018 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
tabor
Urząd Miejski
Sośnicowice
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.