TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Środa Śląska: Miasto kupi 4 wolnobieżne minibusy elektryczne
InfoBus.pl - Opublikowano: 24.07.2017 11:05:30

Gmina i Miasto Środa Śląska informuje o ogłoszonym przetargu na zakup 4 wolnobieżnych minibusów elektrycznych

Dane zamawiającego:

Gmina i Miasto Środa Śląska

55-300 Środa Śląska

Plac Wolności 5

Tel. 713 960 724,

Fax. 713 173 405

E-mail izp_zap@srodaslaska.pl,

WWW bzp.uzp.gov.pl/In/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=80cae510-1e66-4776-8d93-9d51bdef31e4

Przedmiot zamówienia:

4 wolnobieżne minibusy elektryczne, w celu wykonywania przewozów osobowych w ramach gminnej komunikacji zbiorowej, Pojazdy, stanowiące przedmiot dostawy, muszą spełniać następujące wymagania: - muszą być fabrycznie nowe, tj. wyprodukowane nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed terminem realizacji dostawy oraz nie eksploatowane dotychczas, - nie mogą być pojazdami, zbudowanymi poza wytwórnią jako "składak" lub "SAM" (przy wykorzystaniu elementów wymontowanych z pojazdów starszych oraz elementów nowych, również konstrukcji własnej), zarejestrowanymi na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, - muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych, w szczególności muszą posiadać wszelkie, wymagane prawem, dokumenty dopuszczające je do ruchu drogowego, - muszą być wyposażone zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy, - muszą odpowiadać warunkom gwarancji określonym w załączniku nr 8 do Umowy

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 28 lipiec 2017 r. 


Sprawdź też:
ogłoszony
tabor
Środa Śląska

Dodaj komentarz

Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.