TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Szczecin: Wykonanie usług przewozowych
- Opublikowano: 08.06.2020 16:51:24

Wykonanie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej oraz na telefon (transport na żądanie)

wynik

Treść zamówienia Wykonanie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej oraz na telefon (transport na żądanie)


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Wykonywanie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej oraz w TnŻ na obszarze działania Zamawiającego oraz świadczenie usług wynikających z realizacji umowy. Z uwago na limit znaków, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w rozdziale XIII SIWZ.

Wynik przetargu Nazwa:

Wykonanie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej oraz na telefon (transport na żądanie)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy: 29/04/2020

V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Heyki 4

Miejscowość: Szczecin

Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

Kod pocztowy: 70-631

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 26 723 890.04 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 12 843 137.38 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

CPV 60112000-6 1: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Osoba do kontaktu Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Adres pocztowy: ul. S. Klonowica 5

Miejscowość: Szczecin

Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

Kod pocztowy: 71-241

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Łukasz Kumor

E-mail: lkumor@zditm.szczecin.pl

Tel.: +48 914800479

Faks: +48 914393003Adresy internetowe:

Główny adres: www.zditm.szczecin.pl


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
linie