TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Szczecinek w drugim podejściu do SDIP
TransInfo.pl - Opublikowano: 15.06.2018 11:00:41
Szczecinek z drugim podejściem na SDIP; fot. Marcin Ławniczak, poznanskie-autobusy.pl

Za pierwszym razem Szczecinkowi nie udało się zamówić SDIP. Dwie oferty (od Dysten i MPTechnology) znacząco przekroczyły budżet zamawiającego,. Teraz będzie lepiej?

Miasto Szczecinek po raz drugi próbuje wyłonić wykonawcę w przetargu na rozbudowę dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku.

Za pierwszym razem się nie udało, bo dwie oferty jakie wpłynęły (Dysten i MPTechnology – ceny odpowiednio 3,4 mln PLN i 3,3 mln PLN) znacząco przekroczyły budżet zamawiającego, który wynosił 1,8 mln PLN. Konsekwencją tego było unieważnienie przetargu.

Po upływie nieco ponad miesiąca miasto zdecydowało o ponownym podejściu. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Cała inwestycja ma być oddana do użytku do 30 lipca 2019 roku (pierwotnie mieszkańcy mieli korzystać z wiat do końca tego roku). Zamawiający więc wydłużył termin wykonania zamówienia w stosunku do poprzedniego razu. Bez wątpienia jednak to za mało, aby doszło do szczęśliwego finału. Niezbędne może okazać się zwiększenie budżetu

Stan obecny

Przypomnijmy, że na terenie miasta Szczecinek obecnie na sześciu przystankach funkcjonuje dynamiczny system informacji pasażerskiej DSIP, który znacznie poprawił, jakość obsługi ruchu pasażerskiego. System ten dostarczyła fińska firma Seasam House Oy zMikkeli, a tablice wyprodukowała Dysten Sp. z o.o.. Na pozostałych przystankach, funkcjonujący system informacji pasażerskiej oparty jest głównie na informacji statycznej (papierowe rozkłady jazdy), co z uwagi na duże nasycenie ruchu miejskiego (szczególnie w godzinach szczytu) nie odzwierciedla rzeczywistego czasu przyjazdu pojazdu na przystanek.

Wprowadzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na dodatkowych 18 przystankach zapewni pasażerom nowoczesny, kompleksowy i zadowalający system informowania o aktualnych przyjazdach i odjazdach pojazdów. Funkcjonujący system dynamicznej informacji pasażerskiej obsługiwany jest przez firmę zewnętrzną, która przekazuje dane konieczne do prezentacji na tablicach informacji pasażerskiej, tj. informacji o nazwie linii, kierunku jazdy, czasach odjazdów estymowanych (w razie ich dostępności) lub rozkładowych (w razie niedostępności czasów estymowanych), jak również treści dodatkowych komunikatów, które powinny być prezentowane w ostatniej linii tablicy. Zamawiający posiada własny system lokalizacji autobusów oparty na rozwiązaniu firmy zewnętrznej i wykorzystuje własne urządzenia GPS zainstalowane we wszystkich pojazdach.

Co zostanie wykonane?

Na podstawie kryterium wielkości ruchu pasażerskiego i lokalizacji wybrano 24 przystanki autobusowe na terenie miasta, na których zostaną wymienione wiaty przystankowe. Dla wytypowanych przystanków wyodrębniono dwa typy wiat opartych na tym samym schemacie funkcjonalnym i wizualnym w zależności od ilości osób oczekujących, możliwości realizacyjnych, szerokości chodników, odległości od pasów ruch pojazdów i innych lokalnych uwarunkowań.

Zakres robót budowlanych dla 24 wiat przystankowych obejmuje następujące prace:

- demontaż 22 wiat, w sposób umożliwiający ich montaż w innych lokalizacjach wraz z przetransportowaniem w miejsce wskazane przez zamawiającego,

- demontaż i utylizacja jednej wiaty (ul. Kościuszki),

- demontaż tablic LED Dysten oraz słupa stalowego cynkowanego w sposób umożliwiający ich montaż w innych lokalizacjach wraz z przetransportowaniem w miejsce wskazane przez zamawiającego,

- posadowienie 24 wiat bezpośrednio na prefabrykowanych punktowych blokach fundamentowych,

- wykonanie nawierzchni z nowej kostki polbruk wraz z podbudową,

- wykonanie zasilania elektroenergetycznego zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia,

- wyposażenie wiat w jednobarwną tablicę do wyświetlania informacji pasażerskiej i wielobarwny monitor do wyświetlania informacji miejskich,

- budowa stanowiska operatora monitoringu dla 94 kamer w budynku przy ul. Karlińskiej 15 w Szczecinku, w celu obsługi 24 kamer instalowanych na przystankach oraz 36 istniejących z uwzględnieniem dodatkowej rezerwy.

W każdej wiacie ma być zamontowana jednobarwna tablica elektroniczna LED, przeznaczona do wyświetlania informacji pasażerskiej oraz wielobarwny monitor 47 calowy (+/- 2 cale), wykonany w technologii LCD, przeznaczony do wyświetlania informacji miejskich. Wyświetlacze LED i LCD muszą być przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych, charakteryzować się dużą jasnością i kontrastem zapewniającym doskonałą czytelność obrazu. Wbudowane w wiaty wyświetlacze LED i LCD muszą być wyposażone w czujnik natężenia światła zewnętrznego, który automatycznie zmienia jasność świecenia w zależności od występujących warunków pogodowych i pory dnia tak, aby zapewnić czytelność prezentowanych informacji w każdych warunkach pogodowych.

Tablice LED muszą wyświetlać w pięciu kolejnych wierszach (lub czterech w przypadku emisji komunikatu) najbliższe odjazdy pojazdów komunikacji zbiorowej w czasie rzeczywistym, numer trasy, nazwę przystanku docelowego, czasu przybycia/odjazdu z przystanku lub informacje rozkładowe. Mają posiadać funkcję wyświetlania w ostatnim piątym wierszu dowolnego komunikatu w postaci tekstowej, z możliwością przewijania tekstu. Zamawiający wymaga, aby w przypadku braku danych o rzeczywistym czasie odjazdu danego pojazdu tablice wyświetlały ostatnią aktualną informację rozkładową.

Warunki przetargu

Kryteria oceny ofert zawarte w aktualnym SIWZ nie zmieniły się w stosunku do poprzedniego. Najistotniejszym kryterium jest niezmiennie cena (60%).

Ponadto, punkty będą przyznawane wykonawcom za czas na przystąpienie do realizacji zgłoszonej reklamacji (20%) oraz okres gwarancji jakości na określony w umowie przedmiot zamówienia (20%).

Firmy mogą składać swoje propozycje do dnia 22 czerwca, kiedy nastąpi otwarcie ofert.

Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
informacja
KM Szczecinek
MPTechnology
Dysten