TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Szydłowo: Gmina zleci dowóz i odwóz uczniów
InfoBus.pl - Opublikowano: 28.11.2017 23:59:47

Gmina Szydłowo informuje o ogłoszonym przetargu na przewóz dzieci do szkół i ze szkół na terenie Gminy Szydłowo w ramach komunikacji regularnej lub specjalnej (zakup biletów miesięcznych)

Dane zamawiającego:

Gmina Szydłowo

64-930 Szydłowo

Jaraczewo 2

Tel. 67 211 55 21

Fax. 67 211 55 21

E-mail inwestycje@szydlowo.pl

WWW bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=abe2580b-c0e3-4d33-a2d3-3922626034f0

Przedmiot zamówienia:

Przewóz dzieci do szkół i ze szkół na terenie Gminy Szydłowo w ramach komunikacji regularnej lub specjalnej (zakup biletów miesięcznych).

Przewozy dzieci odbywają się do następujących szkół: • Zespołu Szkół w Szydłowie, • Zespołu Szkół w Starej Łubiance, • Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu.

Zamówienie obejmuje przewóz uczniów (dowóz i odwóz do miejsca zamieszkania) w ramach utworzonych przez Wykonawcę linii regularnych, z pierwszeństwem przejazdu uczniów z biletem miesięcznym (w cenach biletów ustalonych w niniejszym postępowaniu) lub przewóz uczniów w ramach utworzonych przez Wykonawcę linii komunikacji regularnej specjalnej w terminie od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r.

Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić każdego dnia roboczego z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć lekcyjnych odpowiednią ilość sprawnych technicznie autobusów do dyspozycji Zamawiającego w celu zapewnienia sprawnego i terminowego dowozu dzieci. Zamawiający zastrzega, iż nie ma obowiązku wykorzystania wszystkich autobusów jednocześnie, będą one wykorzystywane w zależności od potrzeb Zamawiającego. Przewozy rozliczane będą na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę ceny jednostkowej brutto i liczby przejechanych kilometrów. Długość dziennej trasy /30-31 tras/ dowozów i odwozów wynosi w zależności od potrzeb od 631 do 684 kilometrów. Średnia miesięczna ilość kilometrów wynosi około 13 806 km.

Wymagana liczba miejsc siedzących w autobusie – odpowiednia dla liczby uczniów oraz opiekuna. Zamawiający zapewnia 6 opiekunów, na 6 linii obsługiwanych przez Wykonawcę jednocześnie. Każda z linii obsługiwana będzie przez jeden autobus, do którego przypisany zostanie jeden opiekun.

Liczba osób uprawnionych do otrzymania biletów, stan na 30 września 2017 rok to 421 uczniów. W roku szkolnym 2018/19 szacowana liczba uczniów to 395

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 4 grudzień 2017 r.   


Sprawdź też:
ogłoszony
linia
szkoła
Gmina
Szydłowo

Dodaj komentarz

Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.