TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Tylko mpTechnology z ofertą na SDIP dla Andrychowa
TRANSINFO.PL - Opublikowano: 09.08.2019 11:45:27
Tylko mpTechnology z ofertą na SDIP dla Andrychowa

Andrychów po raz trzeci szukał wykonawcy, który miałby zbudować system dynamicznej informacji przystankowej i system zarządzania transportem. Poszukiwania przyniosły pozytywny rezultat. Gmina w dniu 5 sierpnia otrzymała jedną ofertę w postępowaniu przetargowym.

Andrychów po raz trzeci szukał wykonawcy, który miałby zbudować system dynamicznej informacji przystankowej i system zarządzania transportem. Poszukiwania przyniosły pozytywny rezultat. Gmina w dniu 5 sierpnia otrzymała jedną ofertę w postępowaniu przetargowym. 

Chętnym okazała się firma mpTechnology Sp. z o.o., która zaproponowała realizację zamówienia za cenę 876 744,00 PLN (z czego etap I miałby kosztować 83025,00 PLN, a etap II – 793719,00 PLN). Firma ponadto oferuje gwarancję w okresie 84 miesięcy i zakończenie robót budowlanych w ciągu 7 miesięcy. Jak zwykle problemem okazuje się zbyt wysoka cena wykonawcy albo niedoszacowany budżet gminy, który na to zadanie wyniósł 818 135,00 PLN brutto. 

Różnica nie jest duża, więc może tym razem uda się znaleźć dodatkowe środki i pozytywnie zamknąć przetarg. Teraz zatem czas na decyzję gminy. Przypomnijmy, że zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pod nazwą: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z systemem dynamicznej informacji przystankowej i systemem monitoringu wizyjnego w Gminie Andrychów". Jest on realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Inwestycja w etapach
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. etap I – opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) wraz z wymaganiami techniczno – użytkowymi, zestawieniem zbiorczym przystanków i wyposażenia, wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub innego dokumentu na prowadzenie robót budowlanych,

2. etap II - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez wykonawcę, a zatwierdzonej przez zamawiającego dokumentacji projektowej. Etap ten obejmuje w szczególności:

  • dostawę, montaż elementów systemu dynamicznej informacji przystankowej w tym: 14 tablic informacji przystankowej LED wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem koniecznym do prawidłowego działania systemu, zabudowanych w wyznaczonych wiatach przystankowych wraz z podłączeniem do sieci energetycznej,
  • dostawę i montaż 1 tablicy informacji przystankowej LED, jednostronnej wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem koniecznym do prawidłowego działania systemu, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego i autobusowego wraz z podłączeniem do sieci energetycznej,
  • szkolenie personelu zamawiającego,
  • dostawę i montaż wyposażenia jednego stanowiska dyspozytorskiego w centrum zarządzania transportem publicznym oraz wszelkich urządzeń wchodzących w skład systemu,
  • instalację oprogramowania, wyposażenie w monitory dużoformatowe, przyłączenie ich do sieci energetycznej i informatycznej oraz doprowadzenie do pełnej sprawności funkcjonalnej,
  • stworzenie, konfiguracja i uruchomienie portalu internetowego dotyczącego transportu publicznego oraz oprogramowania dla urządzeń mobilnych.

Specyfikacja tablic SDIP
Tablice elektroniczne dynamicznej informacji przystankowej muszą wykorzystywać technologię diodową (kolor bursztynowy) do wyświetlania informacji i być przystosowane do pracy ciągłej. Mają one posiadać czujnik temperatury, który na bieżąco zmierzy temperaturę powietrza. Będą wyposażone w moduł zapowiedzi głosowych, informujący osoby niedowidzące o godzinie przybycia autobusu lub minutach jakie zostały do przybycia pojazdu, numerze linii i kierunku jazdy, poczynając chronologicznie od autobusów które przyjadą najwcześniej.

Centrum zarządzania transportem
Zadaniem centrum zarządzania transportem publicznym jest sprawne zarządzanie i obsługa transportu publicznego w oparciu o informatyczny system zarządzania. Wykonawca w ramach zamówienia rozbuduje istniejący u zamawiającego system zarządzania transportem, uwzględniając posiadane przez zamawiającego urządzenia i oprogramowanie oraz zintegruje je z posiadanym systemem, w zakresie importu danych z istniejącego systemu rozkładowego. Procesy i operacje muszą odbywać się w sposób płynny i automatyczny. System zarządzania transportem publicznym winien obejmować system zarządzania taborem autobusowym oraz system zarządzania dynamiczną informacją przystankową w czasie rzeczywistym. System powinien działać w oparciu serwer centralny, system komputerowy wraz z dedykowanym oprogramowaniem. Centrum zarządzania posiadać będzie dodatkowe jedno stanowisko dyspozytorskie zlokalizowane w dyspozytorni w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.

Strona internetowa
Portal www będzie umożliwiał mieszkańcom wyświetlenie aktualnych rozkładów jazdy bez konieczności wskazywania konkretnego przystanku. Na portalu będą są również wyświetlane w formie przewijanego tekstu komunikaty dla mieszkańców. Strona internetowa udostępni szczegółową mapę Andrychowa, na której będą wyświetlane pozycje wszystkich zalogowanych do systemu autobusów wraz z aktualnym czasem opóźnienia lub przyśpieszenia w porównaniu do założonego rozkładu jazdy.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
SDIP
Andrychów
mpTechnology