TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Ugoda MPK Częstochowa z NFOŚiGW ws. hybryd
InfoBus.pl - Opublikowano: 15.08.2020 11:00:15
Ugoda MPK Częstochowa z NFOŚiGW ws. hybryd

Sąd Okręgowy w Warszawie zatwierdził 5 sierpnia 2020 roku ugodę z 31 lipca 2020 roku między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Częstochowie sp. z o.o.

Sąd Okręgowy w Warszawie zatwierdził 5 sierpnia 2020 roku ugodę z 31 lipca 2020 roku między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Częstochowie sp. z o.o.

Ugoda została uzgodniona w wyniku mediacji prowadzonej przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Ugoda kończy spór o niewykonanie przez MPK w Częstochowie przedsięwzięcia opisanego w umowie dotacji pn. "Zakup i dostawa niskoemisyjnych autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej świadczonej przez MPK w Częstochowie" polegającego na zakupie i użytkowaniu 40 autobusów hybrydowych w ramach świadczenia usług transportu publicznego.

Zatwierdzony przez Sąd dokument ugody realizuje kluczowe interesy stron. W szczególności ugoda zobowiązuje MPK Częstochowa do uzyskania efektu ekologicznego w wysokości nie mniejszej

niż określona w pierwotnej umowie. Ugoda określa ponadto, że wartość ta ma zostać osiągnięta

w terminie możliwym do realizacji z punktu widzenia rozwoju transportu publicznego w Częstochowie, jak również wzmacnia zabezpieczenie wykonania tego efektu. Wykonanie założeń zawartych w ugodzie jednocześnie zapewni MPK w Częstochowie brak obowiązku zwrotu całości czy części środków finansowych przyznanych w ramach przedmiotowej dotacji.

Ugoda jest korzystniejsza niż prowadzenie sporu prawnego między stronami. Dodatkowo, przewiduje szerokie zrzeczenie się roszczeń MPK w Częstochowie wobec Skarbu Państwa oraz dwóch państwowych osób prawnych. Tym samym, ugoda uchyla ryzyka procesowe i koszty związane z toczeniem sporu sądowego.

Ponadto, Sąd umorzył postępowanie prowadzone z powództwa MPK w Częstochowie przeciwko NFOŚiGW w związku z wypowiedzeniem pierwotnej umowy przez NFOŚiGW z uwagi na jej niewykonanie.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
umowa
sąd
CNG
hybryda
MPK Częstochowa
NFOŚiGW