TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Ursus SA z raportem za III kwartały
InfoBus.pl - Opublikowano: 26.11.2018 09:44:14

Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych URSUS S.A. w restrukturyzacji za III kwartały 2018 r.

Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji, w związku z zakończeniem procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

Spółki URSUS S.A. w restrukturyzacji za trzy kwartały 2018 roku, tj. od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r., przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki finansowe za wyżej wymieniony okres:

- przychody ze sprzedaży: 79,3 mln zł;

- zysk (strata) netto: -29,5 mln zł.

Strata netto spółki URSUS S.A. w trzech kwartałach 2018 r. wyniosła 29,5 mln zł w stosunku do 6,4 mln zł zysku netto analogicznego okresu roku ubiegłego, co wynikało ze spadku przychodów ze sprzedaży krajowej i zagranicznej, a także obniżenia się rentowności sprzedawanych wyrobów ze względu na konieczność ponoszenia kosztów stałych pomimo zmniejszenia wolumenu sprzedaży. Przychody ze sprzedaży Spółki URSUS S.A. w trzech kwartałach 2018 r. spadły o 64%, tj. o wartość 140,8 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniosły 79,3 mln zł, co wynikało ze zmniejszenia się sprzedaży eksportowej o 69% w stosunku do trzech kwartałów 2017 r. oraz zmniejszenia się sprzedaży krajowej o 56% r/r. Znaczący wpływ na spadek przychodów ze sprzedaży zagranicznej miało obniżenie przychodów z tytułu realizacji kontaktu z tanzańską spółką National Development Corporation (NDC) (Raporty bieżące nr 38/2015, 5/2016, 29/2016, 39/2016, 47/2016, 1/2018 oraz 59/2018).

W trzech kwartałach 2017 r. Spółka odnotowała przychody z tyt. realizacji ww. kontraktu w kwocie 60 513 tys. zł, natomiast w trzech kwartałach 2018 r. sprzedaż kontraktowa wyniosła 3 762 tys. zł. Przyczyną opóźnień w realizacji tego kontraktu były problemy proceduralne związane z akceptacją płatności. Niższe o 56% r/r przychody z tytułu sprzedaży krajowej spowodowane były opóźnieniami w realizacji wniosków o dofinansowanie w ramach programu unijnego PROW na lata 2014-2020, który jest podstawowym instrumentem finansowym dla polskiego rolnictwa. Spadki przychodów ze sprzedaży krajowej wynikają w głównej mierze z braku realizacji dopłat unijnych, które mają znaczący wpływ na decyzje dotyczące zakupów inwestycyjnych w rolnictwie oraz pogarszającej się koniunktury na rynku maszyn rolniczych w Polsce. Konsekwencją trudności w akceptacji płatności z kontraktu z tanzańską spółką NDC oraz mniejszych wpływów z przychodów ze sprzedaży krajowej były problemy płynnościowe Spółki, które następnie spowodowały obniżenie poziomu produkcji i zmniejszenie ilości produktów gotowych do sprzedaży, co w kolejnych okresach przełożyło się na dalsze spadki przychodów.

Negatywne czynniki złożyły się na decyzję Spółki o wystąpienie do Sądu z wnioskiem o otwarcie Przyspieszonego Postępowania Układowego, o czym Spółka komunikowała w raportach bieżących nr 91/2018 i 92/2018. Przyspieszone postępowanie układowe zostało otwarte przez Sąd w dniu 7 listopada 2018r. (raport bieżący 90/2018) i jest w toku.

Emitent informuje, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej URSUS oraz Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki URSUS S.A. w restrukturyzacji za trzy kwartały 2018 r. zostaną opublikowane w dniu 29 listopada 2018 r.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Ursus
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.