TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Ursus: Wstępne wyniki za I półrocze 2018 r.
InfoBus.pl - Opublikowano: 26.09.2018 10:25:59

Ursus podał informację dotyczącą wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2018 r.

 Ursus podał informację dotyczącą wstępnych wyników finansowych  za I półrocze 2018 r.:

- przychody ze sprzedaży: 62 mln zł;

- zysk (strata) netto: -16 mln zł.

Strata netto spółki URSUS S.A. w I półroczu 2018 r. wyniosła 16 mln zł w stosunku do 6 mln zł zysku netto analogicznego okresu roku ubiegłego, co wynikało ze spadku przychodów ze sprzedaży krajowej oraz ze sprzedaży zagranicznej w ramach kontraktów eksportowych oraz ze wzrostu kosztów finansowych z uwagi na niekorzystną relację kursu dolara amerykańskiego (waluty rozliczeniowej kontraktu) w stosunku do kursu złotego.

Przychody ze sprzedaży spółki URSUS S.A. w I półroczu 2018 r. spadły o 60%, tj. o wartość 93 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniosły 62 mln zł, co wynikało ze zmniejszenia się sprzedaży eksportowej o 71% w stosunku do I półrocza 2017 r. oraz zmniejszenia się sprzedaży krajowej o 48% r/r. Spadek przychodów ze sprzedaży zagranicznej spowodowany był obniżeniem przychodów z tytułu realizacji kontaktu z tanzańską spółką National Development Corporation (NDC) (Raporty bieżące nr 38/2015, 5/2016, 29/2016, 39/2016, 47/2016, 1/2018 oraz 59/2018).

W I półroczu 2017 r. Spółka odnotowała przychody z tyt. realizacji ww. kontraktu w kwocie 45 380 tys. zł, natomiast w I półroczu 2018 r. sprzedaż kontraktowa wyniosła 3 026 tys. zł. Przyczyną opóźnień w realizacji tego kontraktu były problemy proceduralne związane z akceptacją płatności. Niższe o 48% r/r przychody z tytułu sprzedaży krajowej spowodowane były opóźnieniami w realizacji wniosków o dofinansowanie w ramach programu unijnego PROW na lata 2014-2020, który jest podstawowym instrumentem finansowym dla polskiego rolnictwa. Spadki przychodów ze sprzedaży krajowej wynikają w głównej mierze z braku realizacji dopłat unijnych, które mają znaczący wpływ na decyzje dotyczące zakupów inwestycyjnych w rolnictwie oraz pogarszającej się koniunktury na rynku maszyn rolniczych w Polsce.

Według informacji podanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do końca I półrocza 2018 r. do Agencji wpłynęły wnioski, których wartość stanowi ok. 107% środków przeznaczonych na realizację działania "4.1 Modernizacja gospodarstw rolnych" tj. 11,6 mld zł. Do dnia 30 czerwca 2018 r. Agencja zawarła umowy opiewające na ok. 26,5% środków przeznaczonych na realizację powyższego zadania, natomiast wypłacone środki stanowiły jedynie 9% wspomnianej kwoty.

Ursus informuje, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe za ww. okres zostaną przekazane w raportach półrocznych (odpowiednio skonsolidowanym oraz jednostkowym) za I półrocze 2018 r., które zostaną opublikowane w dniu 1 października 2018 r.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Ursus
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.