TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

viaTOLL: system ma już 6 lat
InfoBus.pl - Opublikowano: 03.07.2017 12:36:10

System viaTOLL kończy właśnie szósty rok swojego działania. Powstał w zaledwie osiem miesięcy i zwrócił się już po 18. miesiącach. Do tej pory zebrał na modernizację i budowę dróg ok. 8,1 mld zł.

Na przychody systemu viaTOLL, który w tym roku świętuje swoje sześciolecie, składają się opłaty pobierane od pojazdów lekkich: manualnie (na bramkach) bądź za pośrednictwem urządzeń viaAUTO oraz opłaty za przejazdy samochodów ciężarowych, busów i autobusów po sieci dróg płatnych.

Uruchomiony w lipcu 2011 roku elektroniczny system poboru opłat drogowych viaTOLL okazał się jednym z najskuteczniejszych rozwiązań tego typu w Europie. Od początku funkcjonowania za jego pośrednictwem na konto Krajowego Funduszu Drogowego wpłynęło już 8,1 mld zł, a każdego dnia kwota ta powiększa się o kolejne 4-5 mln zł. Środki te w całości przeznaczane są na rozbudowę oraz utrzymanie i modernizację istniejącej infrastruktury drogowej w Polsce.

Obecnie w systemie viaTOLL zarejestrowanych jest prawie 1,1 mln pojazdów oraz 678 tys. podmiotów gospodarczych. Najwięcej, bo prawie 60% to użytkownicy polscy, na drugim miejscu pod względem liczebności są Niemcy, a na trzecim Litwini.

Sieć dróg płatnych od 9 lipca będzie obejmowała ok. 3660 km.

-"Oparcie architektury systemu poboru opłat o technologię DSRC (bramownice na drogach i urządzenia w pojazdach) to przy polskiej charakterystyce sieci dróg płatnych najlepsze i najbardziej efektywne rozwiązanie. Dodatkowo, infrastruktura systemu m.in. bramownice może być wykorzystywana do wykrywania przejazdu pojazdów przeciążonych, wykrywania przemytu i wparcia organów ścigania" – mówi Marek Cywiński dyrektor zarządzający Kapsch Telematic Services – operatora systemu. "Średni koszt obsługi użytkowników i utrzymania systemu stanowi jedynie 15% kwoty przychodów KFD, reszta to czysty zysk Skarbu Państwa, który może służyć dalszej moderni-zacji i rozbudowie sieci dróg. Co więcej: procentowy udział kosztów operacyjnych będzie cały czas malał wraz z włączaniem kolejnych odcinków do sieci dróg płatnych – dodaje Cywiński.

W miarę rozwoju systemu, a także pod wpływem regularnych badań satysfakcji użytkowników, operator wprowadził szereg dodatkowych udogodnień. W ten sposób do użytku weszły m.in. eNota, powiadomienia SMS a także aplikacja mobilna. Rozwiązania te cieszą się dużym zainteresowaniem użytkowników, uła-twiają bowiem zarządzanie płatnościami w systemie viaTOLL. W ostatnim czasie zmieniono również spo-sób naliczania kwoty wymaganego zabezpieczenia dla umów post pay (z odroczoną płatnością), tak aby obniżyć koszty związane z korzystaniem z wygodniejszego sposobu płatności.


Sprawdź też:
viaTOLL

Dodaj komentarz

Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.