TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Warszawa: ZTM zleci projekt i wykonanie prac remontowych
InfoBus.pl - Opublikowano: 01.07.2019 02:29:47

Zarząd Transportu Miejskiego informuje o ogłoszonym przetargu na zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych elewacji oraz obszaru peronów autobusowych parkingu i pętli autobusowej

Zarząd Transportu Miejskiego informuje o ogłoszonym przetargu na zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych elewacji oraz obszaru peronów autobusowych parkingu i pętli autobusowej

Dane zamawiającego:

Zarząd Transportu Miejskiego

00-848 Warszawa

ul. Żelazna 61

Tel. 22 8268211 w. 224

Fax. 22 8267006, 8272552

E-mail zamowienia@ztm.waw.pl

WWW www.ztm.waw.pl

Przedmiot zamówienia:

Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych elewacji oraz obszaru peronów autobusowych parkingu i pętli autobusowej P+R Al. Krakowska, zlokalizowanych w Warszawie przy al. Krakowskiej 100

Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany w następujących etapach:

    1) Etap I obejmuje: zapoznanie się dostępną dokumentacją dot. ww. obiektu, wykonanie oględzin i prac badawczych oraz koncepcyjnego projektu remontu.

    2) Etap II obejmuje: wykonanie zoptymalizowanej dokumentacji projektowej remontu oraz pozyskanie kompletu decyzji administracyjnych lub wykonanie zgłoszeń (o ile są wymagane przepisami prawa) oraz wykonanie prac przygotowawczych.

    3) Etap III obejmuje: uzgodnienie harmonogramu prac z Zamawiającym, wykonanie planu BIOZ i utylizacji odpadów szkodliwych i niebezpiecznych, remontu zgodnie z zoptymalizowaną i zatwierdzoną dokumentacją projektową i PFU, pełnienie nadzoru autorskiego oraz wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 8 lipiec 2019 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
pętla
perony autobusowe
Zarząd Transportu Miejskiego
ZTM
Warszawa