TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Warszawa: ZTM zleci wykonanie remontu konstrukcji stalowej zadaszenia pętli autobusowej
InfoBus.pl - Opublikowano: 12.04.2019 16:22:23

Zarząd Transportu Miejskiego informuje o ogłoszonym przetargu na wykonanie remontu konstrukcji stalowej zadaszenia pętli autobusowej zlokalizowanej na terenie Węzła Komunikacyjnego Młociny, zlokalizowanego przy ul. Kasprowicza 145 w Warszawie

Zarząd Transportu Miejskiego informuje o ogłoszonym przetargu na wykonanie remontu konstrukcji stalowej zadaszenia pętli autobusowej zlokalizowanej na terenie Węzła Komunikacyjnego Młociny, zlokalizowanego przy ul. Kasprowicza 145 w Warszawie

Dane zamawiającego:

Zarząd Transportu Miejskiego

00-848 Warszawa

ul. Żelazna 61

Tel. 22 8268211 w. 224

Fax. 22 8267006, 8272552

E-mail zamowienia@ztm.waw.pl

WWW www.ztm.waw.pl/zamowieniapubliczne.php?c=92&i=1070&l=1

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie remontu konstrukcji stalowej zadaszenia pętli autobusowej

Zamawiający zleca wykonanie remontu konstrukcji stalowej zadaszenia pętli autobusowej zlokalizowanej na terenie Węzła Komunikacyjnego Młociny, zlokalizowanego przy ul. Kasprowicza 145 w Warszawie, zwanego dalej Przedmiotem Zamówienia

W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie budowy oraz terenach przyległych (dalej: Planu BIOZ);

2) wykonania planu zagospodarowania odpadów oraz utylizacji odpadów szkodliwych i niebezpiecznych powstałych w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia;

3) wykonania prac remontowych zgodnie z projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót, stanowiącymi załącznik do SIWZ;

4) wykonania wszelkich prac i robót towarzyszących, w tym: zapewnienia należytej organizacji robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem prac na wysokości oraz zabezpieczeniem frontu robót i przywróceniem funkcjonowania obiektu, w tym uprzątnięcia obiektu po każdorazowym zakończeniu prac.

Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w tym:  projektem wykonawczym (zwanymi dalej również dokumentacją projektową)- załącznik nr 1 do SIWZ,  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zwaną dalej również STWiORB) – załącznik nr 2 do SIWZ,  przedmiarem robót – załącznik nr 3 do SIWZ,  wzorem umowy – załącznik nr 9 do SIWZ.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób świadczących Przedmiot Zamówienia, wykonujących czynności wskazane w ust. 2 pkt 3) i 4) wzoru umowy.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 16 kwiecień 2019 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
remont
pętla autobusowa
zadaszenie
ZTM Warszawa
Warszawa
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.