TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Włocławek: MPK sprzeda dwa autobusy Solaris Urbino 12
- Opublikowano: 20.03.2019 08:00:51

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku informuje o ogłoszonym przetargu na sprzedaż dwóch autobusów marki Solaris

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku informuje o ogłoszonym przetargu na sprzedaż dwóch autobusów marki Solaris

Dane zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku

87-800 Włocławek, ul. Rysia 3

Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż dwóch autobusów marki Solaris:

1) Autobus Solaris Urbino 12, nr rejestracyjny CW18332, rok produkcji 2003;

2) Autobus Solaris Urbino 12, nr rejestracyjny CW16245, rok produkcji 2003.

Ogólne dane:

- silnik MAN DO836 LOH02

- skrzynia biegów ZF5HP502C

- przebieg:


a) Autobus Solaris Urbino 12, nr rejestracyjny CW18332, rok produkcji 2003 -1011886 km


b) Autobus Solaris Urbino 12, nr rejestracyjny CW16245, rok produkcji 2003- 1077562 km
- ogrzewanie niezależne postojowe WEBASTO thermo 300

Cena wywoławcza dla :

1) Autobus Solaris Urbino 12, nr rejestracyjny CW18332 wynosi 30.000,00 zł netto

2) Autobus Solaris Urbino 12, nr rejestracyjny CW16245 wynosi 29.000,00 zł netto

Wadium:

Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest zapłata wadium w wysokości:
- dla Autobusu Solaris Urbino 12, nr rejestracyjny CW18332, w wysokości 3.000,00 zł;
- dla Autobusu Solaris Urbino 12, nr rejestracyjny CW16245, w wysokości 2.900,00 zł

Wadium należy wnieść do godz. 10:00 najpóźniej w dniu przeprowadzenia aukcji. 3)

Wadium należy wnieść przelewem na konto - Nr konta bankowego: PKO BP S.A. O/Włocławek 66102051700000100200058453


Aukcja będzie przeprowadzona w dniu 02.04.2019 r. o godzinie 10:30 w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółka z o.o. , ul. Rysia 3, sala nr 8.

Z przedmiotem aukcji można zapoznać się do dnia poprzedzającego dzień aukcji w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. we Włocławku, ul. Rysia 3, 87-800 Włocławek. Osobą upoważnioną do udzielania informacji o przedmiocie aukcji jest Pan Zbigniew Bielicki , tel. 54 230 93 14

Wadium złożone przez Licytantów, których oferty nie zostały wybrane zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru oferty lub unieważnienia postępowania.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który został wyłoniony jako nabywca przedmiotu aukcji zalicza się na poczet ceny nabycia pojazdu.

Cena osiągnięta w aukcji stanowi cenę zakupu. Wszelkie dodatkowe koszty związane z przeniesieniem własności przedmiotu aukcji ponosi jego nabywca.

W przypadku gdy żaden z Licytantów nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium Licytanta, którego oferta została wybrana nie podlega zwrotowi, jeżeli uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny.

Sposób składania ofert:

Aukcja odbywa się poprzez podniesienie ręki i wskazanie ceny, za którą Licytant chce nabyć jej przedmiot. Wysokość postąpienia wynosi 1000 zł.

Termin związania oferta: 1) Uczestnik składa ofertę w czasie prowadzonej aukcji. 2) Złożona oferta przestaje wiązać, jeżeli inny uczestnik zaoferował cenę wyższą. 3) Po trzecim ogłoszeniu zaoferowanej ceny Prowadzący zamyka aukcję i udziela przybicia nabywcy, który zaoferował najwyższą cenę.

Termin zawarcia umowy kupna – sprzedaży: 1) Z chwilą przybicia następuje sprzedaż przedmiotu aukcji na rzecz Nabywcy. 2) Nabywca winien podpisać dokument umowy kupna sprzedaży niezwłocznie po udzieleniu przybicia w dniu wyboru oferty. 3) Wydanie pojazdu nastąpi po wpłacie wylicytowanej ceny na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. we Włocławku. Nr konta bankowego: PKO BP S.A. O/Włocławek 66102051700000100200058453

Zastrzeżenia dodatkowe: 1) Organizator zastrzega prawo do zmiany warunków aukcji lub jej odwołania bez podania przyczyn. 2) Organizator zastrzega prawo do zamknięcia aukcji bez wyboru którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

Informacje dodatkowe: Przetarg ustny (aukcja) na sprzedaż w/w autobusów prowadzony jest w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 2 kwiecień 2019 r.   

WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
sprzedaż
MPK Włocławek
Włocławek
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.