TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Wolbórz: Gmina zleci zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów
InfoBus.pl - Opublikowano: 09.07.2019 18:45:37

Gmina Wolbórz informuje o ogłoszonym przetargu na zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów, dojeżdżających do szkół podstawowych i przedszkola na podstawie odpłatnych stałych przewozów uczniów

Gmina Wolbórz informuje o ogłoszonym przetargu na zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów, dojeżdżających do szkół podstawowych i przedszkola na podstawie odpłatnych stałych przewozów uczniów

Dane zamawiającego:

Gmina Wolbórz

97-320 Wolbórz

Pl. Jagiełły 28

Tel. 446 164 251,

Fax. 446 164 241

E-mail poczta@wolborz.eu,

WWW www.wolborz.4bip.pl/index.php?job=wiad&idg=11&id=634&x=1&y=83&n_id=3396

Przedmiot zamówienia:

Zapewnienie dzieciom i uczniom z terenu Gminy Wolbórz, przejazdu do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wolbórz w dniach od 02.09.2019 do 26.06.2020 r. poprzez zakup biletów miesięcznych

Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów, dojeżdżających do szkół podstawowych i przedszkola na podstawie odpłatnych stałych przewozów uczniów według szacunkowej ilości określonej w SIWZ, z miejsca ich zamieszkania do placówek oświatowych i odwiezienie ich po zajęciach do miejsc oznaczonych przystanków zlokalizowanych na trasie dowozu do miejscowości:

  1) Bogusławice PSO - 33 dzieci,

  2) Bogusławice wieś - 15 dzieci,

  3) Brudaki – 11 dzieci,

  4) Młoszów - 2 dzieci,

  5) Dąbrowa - 4 dzieci,

  6) Komorniki – 32 dzieci,

  7) Krzykowice - 2 dzieci,

  8) Kuznocin – 16 dzieci,

  9) Lubiatów - 22 dzieci,

  10) Lubiatów Zakrzew - 7dzieci,

  11) Młynary - 22 dzieci,

  12) Polichno - 36 dzieci,

  13) Proszenie - 13 dzieci,

  14) Psary Lechawa – 2 dzieci,

  15) Psary Stare - 4 dzieci, 1

  6) Psary Witowskie - 22 dzieci,

  17) Świątniki- 14 dzieci,

  18) Żarnowica – 32 dzieci,

  19) Żywocin - 32 dzieci,

  20) Wolbórz - 1 dziecko

Szacunkowa łączna ilość dzieci na dzień 1 września 2019 r. – 322


Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dzieci, dla których będą zakupione bilety w miesięcznych okresach rozliczeniowych.


Przewidywane kursy: zgodnie z załącznikiem do SIWZ. 6. Dowóz będzie realizowany zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 (188 dni szkolnych) za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć oraz ferii i dni świątecznych.


Szkoły nie zabezpieczają miejsc parkingowych dla autobusów przywożących dzieci.


Opiekę podczas dowożenia na podstawie art. 32 pkt.5 oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) zapewni Zamawiający.


Wykonawca powinien posiadać wszelkie wymagane prawem uprawnienia do przewozu osób i posiadać pakiety opłaconych ubezpieczeń OC i NNW.


Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 12 lipiec 2019 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
szkoła
bilety
bilety miesięczne
przewóz dzieci
Wolbórz