TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Wrocław: Wrocławskie Inwestycje zlecą budowę pętli autobusowej
InfoBus.pl - Opublikowano: 28.11.2018 14:50:45

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. informuje o ogłoszonym przetargu na budowę pętli autobusowej Polanowicach w ciągu ul. Kamińskiego

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. informuje o ogłoszonym przetargu na budowę pętli autobusowej na Polanowicach w ciągu ul. Kamińskiego

Dane zamawiającego:

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.

50-059 Wrocław

ul. Ofiar Oświęcimskich 36

Tel. 71 77 10 905

Fax. 71 77 10 904

E-mail magdalena.swiatek@wi.wroc.pl

WWW www.wi.wroc.pl

Przedmiot zamówienia:

Budowa pętli autobusowej na Polanowicach w ciągu ul. Kamińskiego we Wrocławiu

Przedmiot zamówienia obejmuje:

   1.1 opracowanie dokumentacji projektowej zatoki autobusowej, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonywania robót nie wymagających pozwolenia na budowę), a następnie na jej podstawie realizację robót budowlanych,

   1.2. realizację robót budowlanych na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej pętli do zawracania dla autobusów.

   Zamówienie obejmuje:

   2.1. W zakresie dokumentacji projektowej (dotyczy zatoki autobusowej):

   2.1.1.prace pomiarowe,

   2.1.2.mapa do celów projektowych,

   2.1.3.projekt budowlany,

   2.1.4.branżowe projekty wykonawcze, w tym:

   a. projekt drogowy

   b. projekt oświetlenia

   c. projekt organizacji ruchu tymczasowego

   d. projekt organizacji ruchu docelowego

   2.1.5 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

   2.1.6.pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót

   2.2. W zakresie robót budowlanych

   2.2.1.przygotowanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza i placu budowy,

   2.2.2.realizacja robót budowlanych na podstawie opracowanej i dostarczonej dokumentacji, w tym:

   a. budowa jednokierunkowej pętli do zawracania dla autobusów komunikacji miejskiej, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą zał. nr 2 do PFU,

   b. zabezpieczenie istniejących filarów wiaduktu leżącego w ciągu AOW poprzez zabudowę betonowych i stalowych barier energochłonnych,

   c. przebudowa istniejącej nawierzchni utwardzonego pobocza ul. Kamieńskiego w obszarze projektowanych zjazdów obsługujących pętlę do zawracania,

   d. przebudowa istniejącej drogi serwisowej AOW na odcinku związanym z pętlą do zawracania,

   e. budowa chodnika, zatoki dla czterech autobusów o dł. 80,00 m i przystanku w ciągu ul. Kamieńskiego wraz z wyposażeniem,

   f. budowa przejścia dla pieszych wraz z elementami uspokojenia ruchu i oświetleniem

   g. budowa oświetlenia przystanku komunikacji publicznej,

   h. montaż wyposażenia przystanku,

   i. roboty wykończeniowe i porządkowe w tym odtworzenie nawierzchni,

   2.3. W zakresie innych czynności:

   a) zaprojektowanie i wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu,

   b) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu,

   c) zabezpieczenie i odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej,

   d) montaż, a następnie usunięcie po zakończeniu inwestycji, tablic informacyjnych wg wskazań inżyniera kontraktu,

   e) zapewnienie geodezyjnej obsługi budowy,

   f) uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i/lub załączniki do wniosków o te decyzje na podstawie art. 40 Ustawy o drogach publicznych.

   g) zawarcie umowy użytkowania w imieniu Zamawiającego z Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, stanowiące formalną podstawę do dysponowania nieruchomością gruntową - zał. nr do PFU

   h) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót,

   i) skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny),

   j) charakterystyka kompletu wykonanych robót określająca wielkość robót i właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowych, długościowych, itp.

   k) wszelkie inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 3 grudzień 2018 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
budowa
pętla autobusowa
Wrocławskie Inwestycje
Wrocław
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.