TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Zespół ds. ustawy o ptz rekomenduje rządowy projekt
InfoBus.pl - Opublikowano: 07.04.2017 13:53:30
Zespół ds. ustawy o ptz rekomenduje rządowy projekt

4 kwietnia odbyło się piąte posiedzenie Zespołu ds. opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W efekcie głosowania przyjęto, że ostatnie rządowe propozycje idą w dobrym kierunku.

4 kwietnia 2017 r. odbyło się piąte posiedzenie Zespołu ds. opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W efekcie głosowania przyjęto, że ostatnie rządowe propozycje idą w dobrym kierunku.

Na samym początku kwietniowego zebrania, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zaprezentowali kolejną wersję projektu ustawy, w której uwzględnione zostały niektóre z uwag i propozycji zgłoszonych wcześniej przez członków Zespołu do projektu ustawy (w wersji zaproponowanej przez Ministerstwo w dniu 27 lutego 2017 r.) Można ją pobrać TUTAJ (wersja z dnia 03.04.2017 r)

-"Z satysfakcją stwierdzam, że w nowym projekcie (z dnia 3.04.2017r) uwzględniono znaczną część uwag zgłoszonych wcześniej przez IGKM przy piśmie z dnia 14 marca 2017 roku ? powiedział nam Adam Karolak, prezes IGKM. - W piśmie tym zawarte zostały główne uwagi i wnioski, zgłoszone wcześniej do Izby przez naszych członków w przeprowadzonych konsultacjach, za które serdecznie dziękuję. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, dzięki kilku naszym spotkaniom w zespole ds. opracowania nowelizacji ustawy o ptz, wystąpieniom i składanym konsekwentnie przez Izbę wnioskom, dostrzegło specyfikę komunikacji miejskiej, o co zabiegaliśmy od samego początku prac przedstawiciela Izby w Zespole nad nowelizacją ustawy o ptz."

Miejskie zwycięstwo

Do głównych i ważnych dla miejskiego środowiska problemów, jakie były zgłaszane przez IGKM i które znalazły się w obecnym projekcie ustawy, należą m.in.:

 • przyjęcie rekomendowanej przez środowisko definicji komunikacji miejskiej,

 • brak obligatoryjności w pobieraniu opłat za korzystanie z samorządowych przystanków i dworców,

 • usankcjonowanie rozkładu jazdy w formie elektronicznej,

 • podwyższenie opłat za korzystanie z dworców (stawka nie do końca satysfakcjonująca).

Głosowanie nad kierunkiem zmian

Na wniosek prowadzącego posiedzenie w dniu 4 kwietnia, Dyrektora Departamentu Transportu, członkowie Zespołu zostali poproszeni o wyrażenie kierunkowej rekomendacji dla przedstawionych wcześniej i obecnie projektów ustawy, co ma pomóc Ministerstwu wybrać dalszą drogę prac nad dokumentem.

Alternatywą miał być również powrót do pierwszej propozycji zmian do ustawy, zawartej w druku senackim nr 208 w sierpniu 2016 roku, o co zabiegali przedstawiciele stowarzyszeń prywatnych przewoźników.

Większość członków Zespołu, (7?"za" i 2?"przeciw") zarekomendowała ostatni z przedstawionych projektów ustawy (z dnia 3.04.2017r) jako projekt idący we właściwym kierunku, choć wymagający jeszcze dopracowania.

Przeciwko głosowali przedstawiciele OSPO oraz BUS. Natomiast za rekomendacją opowiedziały się środowiska reprezentujące miasta, wsie, powiaty i województwa, a także Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji. W efekcie Ministerstwo zapowiedziało, że dalsze prace będą toczyły się w oparciu o aktualne propozycje, do których członkowie Zespołu będą mieli możliwość zgłoszenia jeszcze swoich uwag i propozycji.

Zwrócono przy tym uwagę, że zadaniem zespołu jest rekomendowanie Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa określonych zmian, jednak to Minister ostatecznie zdecyduje o kształcie nowelizacji ustawy o ptz.

Harmonogram dalszych prac

Na zakończenie posiedzenia Zespołu w dniu 4 kwietnia ustalono, że:

 • w terminie do dnia 18 kwietnia 2017 r. członkowie Zespołu przedstawią swoje uwagi do poszczególnych zapisów projektu z dnia 03.04.2017r.;

 • kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017r.;

Dyskusyjne tematy

Podczas kolejnych posiedzeń Zespołu na pewno odbędzie się dyskusja nad nowymi propozycjami, które budzą nadal wątpliwości transportowej branży. To zagadnienia związane z:

 • obowiązkiem przygotowywania planów transportowych przez wszystkich organizatorów, w tym konieczność bezwzględnego przeprowadzania badań potoków pasażerów (co niewątpliwie znacznie podniesie koszt przygotowywania tych planów);

 • pakietowaniem linii komunikacyjnych jako elementu planu transportowego (nie dotyczy komunikacji miejskiej),

 • ograniczeniem zawarcia umowy z jednym operatorem na obsługę nie więcej niż 50% pakietów linii komunikacyjnych (nie dotyczy komunikacji miejskiej),

 • finansowaniem przewozów, w tym przede wszystkim sposobem przekazywania środków z budżetu państwa z tytułu stosowania ulg ustawowych i instrumentami kontroli,

 • przepisami przejściowymi, dotyczącymi terminu ważności dotychczasowych zezwoleń czy też z terminami związanymi z organizacją przewozów użyteczności publicznej.

Skład zespołu

Przypomnijmy, że w skład Zespołu ds. opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wchodzą następujące podmioty:

- Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji (PIGTSiS)

- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Osobowych (OSPO)

- Stowarzyszenie Prywatnego Transportu Samochodowego BUS

- Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej (IGKM)

- Związek Województw RP (ZWRP)

- Związek Miast Polskich (ZMP)

- Związek Powiatów Polskich (ZPP)

- Związek Gmin Wiejskich RP (ZGWRP)


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ustawa
ptz
IGKM
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.