TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

ZF pozytywnie ocenia rok 2015
ZF InfoBus.pl - Opublikowano: 31.03.2016 12:46:07
ZF pozytywnie ocenia rok 2015

W 2015 roku koncern ZF Friedrichshafen AG kontynuował rozwój, generując w roku podatkowym zysk ze sprzedaży na poziomie 29,2 mld euro, w tym 8,9 mld euro od spółki ZF TRW

W 2015 roku koncern ZF Friedrichshafen AG kontynuował rozwój, generując w roku podatkowym zysk ze sprzedaży na poziomie 29,2 mld euro, w tym 8,9 mld euro od spółki ZF TRW, która w połowie maja 2015 r. została włączona do struktur grupy jako dywizja ?Aktywnych i Pasywnych Technologii Bezpieczeństwa?.

W zwiększeniu sprzedaży o 5% pomogły też różnice kursowe oraz wzrost organiczny. Zysk operacyjny przed opodatkowaniem (EBIT) wyniósł 1,6 mld euro, co odpowiada wzrostowi o 498 mln euro i marży EBIT na poziomie 5,5 %. Kluczowy wpływ na wyniki miało przejęcie oraz sprzedaż udziałów.

- Rok 2015 był znakomity dla naszej firmy. Świętowaliśmy 100-lecie działalności i pomyślne zakończenie najważniejszego przejęcia w historii spółki, mówi Stefan Sommer, dyrektor generalny ZF. - (...) Intensywnie pracujemy nad integracją układów mechanicznych z jednostkami sterującymi oraz czujnikami. Dzięki temu rozwiązaniu będziemy w stanie jeszcze skuteczniej wpływać na kształtowanie trendów w zakresie bezpieczeństwa, wydajności oraz autonomicznego prowadzenia pojazdów.

Dzięki połączeniu z TRW, dystrybucja regionalna Grupy ZF jest bardziej zrównoważona: udział sprzedaży w Ameryce Północnej zwiększył się z 20 do 28%, podczas gdy w Europie zmniejszył się z 56 do 47%. Region Azji i Pacyfiku wygenerował 22% sprzedaży (rok wcześniej było to 20%).

W ciągu kilku ostatnich lat, do 2015 roku, wyniki działalności w kluczowych regionach działalności zmieniały się. Podczas gdy rynek Ameryki Północnej oraz Azji i Pacyfiku gwałtownie wzrastał, rynek europejski odnotowywał umiarkowany wzrost. Z tymi wynikami kontrastuje region Ameryki Południowej, który w ciągu lat doświadczał ciągłego spadku.

Na zysk Grupy wpływ miały wydarzenia nadzwyczajne. EBIT wyniósł niecałe 1,6 mld euro (2014: 1,1 mld euro), z marżą wynoszącą 5,5%. Po skorygowaniu o pozycje nadzwyczajne, marża EBIT w 2015 roku wyniosła 5,4%, co stanowi wzrost w porównaniu do ubiegłorocznych 4.6%. Biorąc pod uwagę wydarzenia nadzwyczajne, zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (EBITDA), wzrósł do 3,4 mld euro (2014: 2 mld euro), a marża EBITDA wyniosła 11,5% (2014: 11,1%). Zysk lub strata netto po opodatkowaniu była równa 1 mld euro, co odpowiada wzrostowi o 347 mln euro.

Wolne przepływy pieniężne z operacji skorygowane o pozycje nadzwyczajne wyniosły blisko 1,4 mld euro na koniec roku fiskalnego i o 800 mln euro więcej niż w roku ubiegłym. Związane jest to m.in. z włączeniem po raz pierwszy po nabyciu ZF TRW (po 7,5 miesiącach) do skonsolidowanego sprawozdania finansowego ZF.

Koncern ZF zmniejszył poziom zadłużenia w 2015 r. Kluczowymi czynnikami mającymi na to wpływ były silne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej oraz jednorazowej. - Od samego początku dążyliśmy do konserwatywnego finansowania z umiarkowanym profilem ryzyka i zapadalności, mówi Konstantin Sauer, dyrektor finansowy ZF. - Fakt, że jesteśmy już w stanie zmniejszyć nasze zobowiązania finansowe netto tak szybko o 1,4 mld euro, pokazuje że jesteśmy na właściwej drodze.

Oprócz znacznej redukcji zadłużenia, w 2015 roku ZF skupiał się na inwestowaniu w rozwój. Firma zainwestowała ok. 1,3 mld euro (2014: 1 mld euro) rzeczowych aktywów trwałych w rozwój możliwości produkcyjnych, co odpowiada 4,4% wartości sprzedaży. Koncern osiągnął wyznaczony cel ulokowania 5% wartości sprzedaży, poprzez inwestycję pozostałej część z 1,4 mld euro w badania i rozwój.

Po przejęciu, firma TRW została włączona do grupy ZF, jako nowa dywizja "Aktywnych i Pasywnych Technologii Bezpieczeństwa". ZF przedstawił wstępne informacje nt. tego długofalowego procesu podczas targów IAA we Frankfurcie we wrześniu 2015 r. - Innowacje zaprezentowane na targach IAA, takie jak pojazd koncepcyjny oraz zaprezentowany niedawno w Szwecji prototyp modelu produkcyjnego, są świadectwem dobrej współpracy pomiędzy firmami oraz zysków dla branży w zakresie nowych produktów i technologii. Dzięki nowej strukturze firmy, jesteśmy w dogodnej sytuacji, by stać się światowym dostawcą zintegrowanych rozwiązań, mówił Sommer. - W 2016 roku będziemy konsekwentnie kontynuować dążenie do pełnej integracji ZF TRW. Będziemy koncentrować się na rozwijaniu innowacyjnych produktów, które pozwalają nam w pełni wykorzystać nasze bogate doświadczenie w dziedzinie inteligentnych systemów mechanicznych.

ZF zakłada, że rynki dla aut osobowych jak również do lekkich i ciężkich pojazdów użytkowych będą nadal stabilnie się rozwijały. W dywizji Technologii Przemysłowych spodziewany jest znaczący wzrost sprzedaży. Działania w tym sektorze obejmują integrację napędu i przekładni turbin wiatrowych w przemyśle. Dywizja Technologii Turbin Wiatrowych została przejęta przez ZF pod koniec 2015 r. i ma bardzo dobrą pozycję na rynku.

W 2016 r. spodziewana jest sprzedaż Grupy w regionie na poziomie 35-36 mld euro. Przewidywany gwałtowny wzrost sprzedaży w porównaniu z rokiem 2015 opiera się zasadniczo na całorocznym włączeniu ZF TRW. W średnim okresie, ZF spodziewa się ogólnego 7% wzrostu dla całej grupy ZF, która już teraz znajduje się powyżej średniej dla rynku. Obecnie, w 2016 r. , przewiduje się skorygowaną marżę EBIT na poziomie pomiędzy 5-6%. Skorygowana marża EBITDA powinna wynieść ponad 10%.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ZF