TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

ZF pozytywnie ocenia rok 2015
ZF InfoBus.pl - Opublikowano: 31.03.2016 12:46:07
ZF pozytywnie ocenia rok 2015

W 2015 roku koncern ZF Friedrichshafen AG kontynuował rozwój, generując w roku podatkowym zysk ze sprzedaży na poziomie 29,2 mld euro, w tym 8,9 mld euro od spółki ZF TRW

W 2015 roku koncern ZF Friedrichshafen AG kontynuował rozwój, generując w roku podatkowym zysk ze sprzedaży na poziomie 29,2 mld euro, w tym 8,9 mld euro od spółki ZF TRW, która w połowie maja 2015 r. została włączona do struktur grupy jako dywizja ?Aktywnych i Pasywnych Technologii Bezpieczeństwa?.

W zwiększeniu sprzedaży o 5% pomogły też różnice kursowe oraz wzrost organiczny. Zysk operacyjny przed opodatkowaniem (EBIT) wyniósł 1,6 mld euro, co odpowiada wzrostowi o 498 mln euro i marży EBIT na poziomie 5,5 %. Kluczowy wpływ na wyniki miało przejęcie oraz sprzedaż udziałów.

- Rok 2015 był znakomity dla naszej firmy. Świętowaliśmy 100-lecie działalności i pomyślne zakończenie najważniejszego przejęcia w historii spółki, mówi Stefan Sommer, dyrektor generalny ZF. - (...) Intensywnie pracujemy nad integracją układów mechanicznych z jednostkami sterującymi oraz czujnikami. Dzięki temu rozwiązaniu będziemy w stanie jeszcze skuteczniej wpływać na kształtowanie trendów w zakresie bezpieczeństwa, wydajności oraz autonomicznego prowadzenia pojazdów.

Dzięki połączeniu z TRW, dystrybucja regionalna Grupy ZF jest bardziej zrównoważona: udział sprzedaży w Ameryce Północnej zwiększył się z 20 do 28%, podczas gdy w Europie zmniejszył się z 56 do 47%. Region Azji i Pacyfiku wygenerował 22% sprzedaży (rok wcześniej było to 20%).

W ciągu kilku ostatnich lat, do 2015 roku, wyniki działalności w kluczowych regionach działalności zmieniały się. Podczas gdy rynek Ameryki Północnej oraz Azji i Pacyfiku gwałtownie wzrastał, rynek europejski odnotowywał umiarkowany wzrost. Z tymi wynikami kontrastuje region Ameryki Południowej, który w ciągu lat doświadczał ciągłego spadku.

Na zysk Grupy wpływ miały wydarzenia nadzwyczajne. EBIT wyniósł niecałe 1,6 mld euro (2014: 1,1 mld euro), z marżą wynoszącą 5,5%. Po skorygowaniu o pozycje nadzwyczajne, marża EBIT w 2015 roku wyniosła 5,4%, co stanowi wzrost w porównaniu do ubiegłorocznych 4.6%. Biorąc pod uwagę wydarzenia nadzwyczajne, zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (EBITDA), wzrósł do 3,4 mld euro (2014: 2 mld euro), a marża EBITDA wyniosła 11,5% (2014: 11,1%). Zysk lub strata netto po opodatkowaniu była równa 1 mld euro, co odpowiada wzrostowi o 347 mln euro.

Wolne przepływy pieniężne z operacji skorygowane o pozycje nadzwyczajne wyniosły blisko 1,4 mld euro na koniec roku fiskalnego i o 800 mln euro więcej niż w roku ubiegłym. Związane jest to m.in. z włączeniem po raz pierwszy po nabyciu ZF TRW (po 7,5 miesiącach) do skonsolidowanego sprawozdania finansowego ZF.

Koncern ZF zmniejszył poziom zadłużenia w 2015 r. Kluczowymi czynnikami mającymi na to wpływ były silne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej oraz jednorazowej. - Od samego początku dążyliśmy do konserwatywnego finansowania z umiarkowanym profilem ryzyka i zapadalności, mówi Konstantin Sauer, dyrektor finansowy ZF. - Fakt, że jesteśmy już w stanie zmniejszyć nasze zobowiązania finansowe netto tak szybko o 1,4 mld euro, pokazuje że jesteśmy na właściwej drodze.

Oprócz znacznej redukcji zadłużenia, w 2015 roku ZF skupiał się na inwestowaniu w rozwój. Firma zainwestowała ok. 1,3 mld euro (2014: 1 mld euro) rzeczowych aktywów trwałych w rozwój możliwości produkcyjnych, co odpowiada 4,4% wartości sprzedaży. Koncern osiągnął wyznaczony cel ulokowania 5% wartości sprzedaży, poprzez inwestycję pozostałej część z 1,4 mld euro w badania i rozwój.

Po przejęciu, firma TRW została włączona do grupy ZF, jako nowa dywizja "Aktywnych i Pasywnych Technologii Bezpieczeństwa". ZF przedstawił wstępne informacje nt. tego długofalowego procesu podczas targów IAA we Frankfurcie we wrześniu 2015 r. - Innowacje zaprezentowane na targach IAA, takie jak pojazd koncepcyjny oraz zaprezentowany niedawno w Szwecji prototyp modelu produkcyjnego, są świadectwem dobrej współpracy pomiędzy firmami oraz zysków dla branży w zakresie nowych produktów i technologii. Dzięki nowej strukturze firmy, jesteśmy w dogodnej sytuacji, by stać się światowym dostawcą zintegrowanych rozwiązań, mówił Sommer. - W 2016 roku będziemy konsekwentnie kontynuować dążenie do pełnej integracji ZF TRW. Będziemy koncentrować się na rozwijaniu innowacyjnych produktów, które pozwalają nam w pełni wykorzystać nasze bogate doświadczenie w dziedzinie inteligentnych systemów mechanicznych.

ZF zakłada, że rynki dla aut osobowych jak również do lekkich i ciężkich pojazdów użytkowych będą nadal stabilnie się rozwijały. W dywizji Technologii Przemysłowych spodziewany jest znaczący wzrost sprzedaży. Działania w tym sektorze obejmują integrację napędu i przekładni turbin wiatrowych w przemyśle. Dywizja Technologii Turbin Wiatrowych została przejęta przez ZF pod koniec 2015 r. i ma bardzo dobrą pozycję na rynku.

W 2016 r. spodziewana jest sprzedaż Grupy w regionie na poziomie 35-36 mld euro. Przewidywany gwałtowny wzrost sprzedaży w porównaniu z rokiem 2015 opiera się zasadniczo na całorocznym włączeniu ZF TRW. W średnim okresie, ZF spodziewa się ogólnego 7% wzrostu dla całej grupy ZF, która już teraz znajduje się powyżej średniej dla rynku. Obecnie, w 2016 r. , przewiduje się skorygowaną marżę EBIT na poziomie pomiędzy 5-6%. Skorygowana marża EBITDA powinna wynieść ponad 10%.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ZF
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.