TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Żnin: P.P.H.U. ORION kupi mini bus do 20 osób w formie leasingu operacyjnego
InfoBus.pl - Opublikowano: 27.07.2018 12:35:16

P.P.H.U. ORION KRZYSZTOF PAZDAN informuje o ogłoszonym przetargu na dostawę w formie leasingu operacyjnego samochodu typu mini bus do 20 osób

P.P.H.U. ORION KRZYSZTOF PAZDAN informuje o ogłoszonym przetargu na dostawę w formie leasingu operacyjnego samochodu typu mini bus do 20 osób

Dane zamawiającego:

P.P.H.U. ORION KRZYSZTOF PAZDAN

88-400 Żnin

Mickiewicza 37

Tel. 784 025 522

Fax. 523526932

E-mail katarzyna.wisniewska@orion-znin.eu

WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1123043

Przedmiot zamówienia:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu typu mini bus do 20 osób z opcją wykupu po upływie 5 lat po zakończeniu umowy leasingu, za wniesieniem opłaty odpowiadającej 18% wartości pojazdu.

Oferta skierowana jest jedynie do podmiotów ekonomii społecznej.

Parametry:

ręczna skrzynia biegów

liczba miejsc – od 17 do 20

ABS

ogrzewanie postojowe

paliwo – olej napędowy

tempomat

klimatyzacja ręczna

układ ESP

dostosowany do osób niepełnosprawnychPonadto Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest dostarczyć:

1. pojazd spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych,

2. pojazd spełniający warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1260) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

3. komplet dokumentów: kartę pojazdu, kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim oraz wszelkie inne wymagane prawem dokumenty pojazdu.

Wymagania dotyczące leasingu:

1. leasing rozliczany w złotych polskich (PLN),

2. okres leasingu 5 lat

3. czynsz inicjalny 15.000 zł

4. raty leasingowe powinny być przedstawione w harmonogramie spłat jako równe w całym okresie trwania umowy. Kalkulacja rat leasingowych winna zostać obliczona przez Wykonawcę przy zastosowaniu zmiennego kosztu pieniądza przy stawce WIBOR 3M i winna uwzględniać stałą marżę Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy

5. suma wszelkich opłat i kosztów związanych z leasingiem w szczególności z przygotowaniem sprzętu do użytkowania, z wydaniem stosownych kart pojazdu i dowodu rejestracyjnego – wchodzą w skład każdej raty

6. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy leasingu i ogólnych warunków umowy leasingowej na wzorze stosowanym przez finansującego z zastrzeżeniem, że postanowienia zawarte w niniejszym zapytaniu zostaną uwzględnione w umowie leasingowej. Wykonawca załączy do oferty wzór umowy leasingu wraz z ogólnymi warunkami leasingu

7. wykonawca nie będzie żądał zabezpieczenia umowy leasingu w postaci weksla in blanco.

8. wynagrodzenie z tytułu rat leasingowych będzie płatne raz w miesiącu w równych ratach wg harmonogramu spłaty rat leasingowych,

9. wynagrodzenie z tytułu wykupu będzie płatne w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT – w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa wykupu.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 6 sierpień 2018 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
tabor
mini bus
leasing
P.P.H.U. ORION KRZYSZTOF PAZDAN
Żnin
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.